• Head

Studie

De opleiding van de, bij de NCA aangesloten, Nederlandse Chiropractoren vindt plaats op één van de erkende buitenlandse colleges voor Chiropractie. Voor toelating tot deze studie is door de NCA een vwo-diploma met een exact profiel verplicht gesteld. De meeste studenten kiezen ervoor naar het Anglo European College of Chiropractic in Bournemouth, Engeland te gaan. Maar er bestaat ook een mogelijkheid om te studeren aan colleges in Amerika, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland.

De studie in Engeland duurt officieel 5 jaar. Gedurende de eerste jaren worden voornamelijk theoretische vakken gecombineerd met enkele praktijkvakken. Deze periode heeft veel parallellen met de opleiding van basisarts. Naarmate de studie vordert komt de praktijk steeds meer aan bod. Het vijfde en tevens laatste jaar staat geheel in het teken van het behandelen van patiënten in de kliniek, die zich naast het college bevindt. Dit gebeurt onder begeleiding van docenten van het AECC.

Na voltooiing van de studie wordt de graad “Master of Chiropractic” (MChiro) verleend. Bij terugkomst in Nederland volgt nog een stagejaar. In dit jaar wordt stage gelopen bij een bij de Stichting Chiropractie Nederland geregistreerd Chiropractor. Na het succesvol afsluiten van het stagejaar, verleent de NCA de Amerikaanse titel “Doctor of Chiropractic” en is men volwaardig lid van de NCA.Kerkelandenlaan 3-L | 1216 RN Hilversum | 035 6244633 | info@chiropractiehilversum.nl

035 6244633