• Head

Geschiedenis

Chiropractie is een natuurlijke geneeswijze, die ontstaan is in 1895 en nu bekendheid geniet over de gehele wereld. Het woord Chiropractie is afgeleid van het Griekse woord “Cheir”: hand en “Prattein”: beoefenen. Het betekent dus: “Met de hand beoefenen”.

  Het lijkt geen toeval dat de wetenschappelijke basis voor de Chiropractie gelegd is tegen het einde van de negentiende eeuw. Toen deden Golgi, Cajal, Sherrington en Pavlov een grondig onderzoek naar het zenuwstelsel en stond de rol van het ruggenmerg voor een goede gezondheid en bij ziekte in de belangstelling. De grondlegger van de Chiropractie, Daniël David Palmer (1845-1913), zal beslist niet de eerste zijn geweest die het belang inzag van een goed functionerende wervelkolom voor de gezondheid van de mens. Hippocrates maakte daar al gewag van in zijn “Articulationes”.

  Door de eeuwen heen zijn er in Europa en het Midden-Oosten zowel orthodoxe als ongestudeerde genezers geweest, die over de invloed van de wervelkolom op de gezondheid geschreven hebben en waarschijnlijk ook daadwerkelijk Chiropractische handelingen hebben verricht. De verdienste van Palmer was echter, dat hij als eerste een bijdrage heeft geleverd aan een wetenschappelijke uitleg van een geneeswijze, die in onbruik was geraakt.

  Historisch gezien wordt de dag waarop Palmer in 1895 Chiropractie toepaste op zijn eerste patiënt Harvey Lillard beschouwd als officiële geboortedatum van deze geneeswijze. Lillard leed al zeventien jaar aan doofheid en kon volgens de overleveringen na de Chiropractische behandeling voor het eerst weer horen. Het zij Palmer vergeven dat hem in eerste instantie de mening was toegedaan dat alles met Chiropractie te genezen was. Zijn historische bijdrage is er desalniettemin niet minder om.


Kerkelandenlaan 3-L | 1216 RN Hilversum | 035 6244633 | info@chiropractiehilversum.nl

035 6244633