• Head

Chiropractie voor bedrijven

Chiropractoren zijn de specialist in het oplossen van rug en nek problemen. Dat is al vele malen bewezen in zogenaamde kosten-effectiviteits studies en natuurlijk in de praktijk, waarin aangetoond wordt dat chiropractoren snel weer mensen op de werkvloer hebben. Rugklachten zijn de grootste veroorzaker van ziekteverzuim, bekend is hoe kostbaar het is als een werknemer uitvalt.

Al enige jaren maken verschillende bedrijven tot volle tevredenheid gebruik van Chiropractie Hilversum. Sommigen claimen zelfs meer dan 80% vermindering van ziekteverzuim te hebben!
Door hun enthousiasme willen wij deze activiteit uitbreiden.

De werknemers van uw bedrijf die hier gebruik van willen maken worden door ons getest en zonodig behandeld. Tweemaal per jaar komen deze mensen voor een controle behandeling ter preventie van klachten. Afhankelijk van de omstandigheden zullen sommige wat vaker moeten. Mocht iemand tussentijds last krijgen dan wordt hij dezelfde dag behandeld als dit voor 9.00 gemeld wordt, anders de volgende dag. Werknemers die niet mee willen doen met het preventieplan, of zich niet aan de halfjaarlijkse controleafspraken houden, moeten in geval van calamiteiten op de normale wachtlijst van de praktijk (variërend van 1 tot 4 weken).

Infoavonden voor bedrijven

Meer kennis over hoe het lichaam werkt vermindert de kans op klachten. Daarom geven wij graag meer uitleg over het nut van chiropractie. U kunt hierbij denken aan algemene informatie over chiropractie, maar het is ook mogelijk een bepaald item te belichten.

Op ondernemers onder u hoeven we niet uit te leggen dat hier wat te winnen valt:

  1. de werknemer is verzekerd van snelle, effectieve en preventieve hulp bij klachten van het bewegingsapparaat;
  2. de werkgever heeft fors minder kosten aan ziekteverzuim;
  3. de chiropractor kan doen waar hij/zij goed in is: klachten verhelpen en voorkomen.


Kerkelandenlaan 3-L | 1216 RN Hilversum | 035 6244633 | info@chiropractiehilversum.nl

035 6244633