• Head

Scoliose

Waarschijnlijk brengt geen andere afwijking van de wervelkolom zoveel angst en verwarring teweeg als scoliose. Vooral bij ouders van kinderen met een zogenaamd verhoogd risico.

Scoliose

Scoliose betekent in strikt medische zin een “zijwaartse wervelkolomverkromming”. Het is een afwijking die begint in de kinderjaren, omdat de groeiende wervelkolom er zeer ontvankelijk voor is. Meisjes vormen de grootste risicogroep; de verhouding ten opzichte van jongens is ongeveer één op negen. De meest getroffen leeftijdsgroep is die van de acht -tot twaalfjarigen. Ondanks jarenlange studies en wetenschappelijke onderzoeken is scoliose nog steeds moeilijk te verklaren. Het probleem is dat deze kwaal een zeer gecompliceerde aandoening is met tientallen variaties. Terwijl enkele van die variaties bekend en voorspelbaar zijn, blijven vele andere een raadsel. Het succes van de behandeling hangt af van het type scoliose en de ernst ervan. Maar waar alle deskundigen het over eens zijn, is dat snel ingrijpen van het grootste belang is. Hoe eerder scoliose ontdekt en behandeld wordt, des te groter de kans op genezing is.

De traditionele medici zeggen dat vijfentachtig tot negentig procent van alle gevallen van scoliose een onbekende oorzaak heeft. In tien tot vijftien procent van de gevallen wordt scoliose veroorzaakt door: een tumor, infectie, spierziekte, zenuwziekte of een aangeboren afwijking.

De Chiropractische verklaring van scoliose

Ontelbare gewrichtsbanden en spieren staan in verbinding met de wervelkolom. Deze gewrichtsbanden en spieren lopen, elk in een gelijk aantal, in tegenovergestelde richting aan beide kanten van de wervelkolom. Normaal gesproken is de rek aan iedere kant gelijk, waardoor de wervelkolom mooi in het midden blijft. Maar als een paar spiergroepen aan de ene kant meer rek hebben dan aan de andere kant van de wervelkolom, ontwikkelt zich een kromming.

Waarom trekken de spieren aan de ene kant samen en is de rek groter dan die aan de andere kant?

De reden voor gespannen spieren

Elke spier in ons lichaam wordt gestimuleerd door zenuwen, die motorische zenuwimpulsen van de hersenen aan het spierweefsel doorgeven. Normaal gesproken zijn deze impulsen net sterk genoeg om de stand van de spieren te handhaven, wat zich uit in een lichte samentrekking van die spieren. Een spier trekt overmatig samen als er iets extreems gebeurt, waardoor de motorische zenuwimpulsen worden overgestimuleerd. Als dit gebeurt bij een spier die langs de wervelkolom loopt, trekt deze spier samen met als gevolg dat er een kromming in de wervelkolom ontstaat.

Vormen van scoliose

De meeste vormen van scoliose kunnen worden onderverdeeld in twee grote groepen: functionele scoliose en structurele scoliose. Elke groep kent weer talrijke onderverdelingen

Functionele scoliose

Bij functionele scoliose kan de kromming, bij krachtinspanning van de spieren als men ligt, uitgetrokken worden. Er ontstaat nauwelijks een verandering in de structuur van de wervels, maar vaak wel een aanzienlijke verandering in de spierspanning, en op den duur ook in het functioneren van de gewrichtsbanden.

Een abnormale kromming van de wervelkolom is vaak het gevolg van de zwaartekracht en verandering in de spieren, de pezen en de gewrichtsbanden. Het effect hiervan is dat sommige spieren en gewrichtsbanden sterker en korter worden, terwijl andere zwakker worden en uitgerekt raken. Sommige zenuwen worden gestimuleerd, terwijl andere geremd worden. Al deze factoren zorgen ervoor dat alle segmenten draaien en kantelen. Als dit geleidelijk gebeurt, zoals in de meeste gevallen van scoliose, voelt men waarschijnlijk geen pijn, zodat men niet gewaarschuwd wordt dat de gezondheid gevaar loopt. De oorsprong van functionele scoliose kan zijn: een beschadiging aan de wervelkolom, een storing in het balansmechanisme van het lichaam, een door pijn aangepaste, maar verkeerde positie die een gewoonte is geworden, een sluimerende ontsteking, slechte verdeling van het lichaamsgewicht, reflectie van een emotionele storing of een combinatie van deze factoren. Heel vaak blijkt de oorzaak een ongelijke heup of een been dat langer is dan het andere, zodat het bekken aan de kant van het korte been naar beneden zakt. Een doorgezakte voet of een zwakke enkel kan ook de oorzaak zijn van het schuin naar één kant aflopende bekken.

Structurele scoliose

Een structurele scoliose kunt u niet op eigen kracht uitrekken. Ten gevolge van bot -en weefselverandering is de kromming stijf. Een structurele scoliose is doorgaans het gevolg van een ernstig ongeluk, een geboortetrauma, een ziekteproces of een langdurige, functionele scoliose die niet werd gecorrigeerd.

Hoe kunt u scoliose ontdekken?

Een jaarlijks onderzoek door de Chiropractor tijdens de groeiperiode van uw kind is van groot belang. De eerste tekenen van scoliose kunnen zo tijdig onderkend worden. Ouders kunnen echter ook zelf de vinger aan de pols houden. Onderstaand lijstje kan daarbij een leidraad zijn. Hoe eerder u met dit onderzoek begint des te beter het is.

Laat het kind voor u staan met de rug naar u toe en de armen langs het lichaam. Let op de volgende punten:
  • Het hoofd moet rechtop in het midden staan en mag niet overhellen.
  • De schouders moeten op gelijke hoogte staan.
  • Met afhangende armen reiken de vingertoppen even ver.
  • Leg uw handen op de heupen van het kind en controleer of deze op gelijke hoogte zijn.
  • Laat het kind voorover buigen en kijk of de borstkast van achteren gezien aan beide zijden van de wervelkolom gelijk is.
  • Als één schoen sneller slijt dan de andere, zou er iets mis kunnen zijn met de wervelkolom.
  • Let op de zoom van de rok van uw dochter. Kijk of de rok recht hangt; één hoger hangende kant kan wijzen op een probleem.

Idiopatische (oorzaak onbekend) scoliose

Een idiopatische scoliose zit vaak in de familie. Vaders kunnen deze vorm van scoliose doorgeven aan hun dochters en moeders aan zonen en dochters. Als er in de familie aanleg bestaat voor idiopatische scoliose is het extra belangrijk om uw kinderen al op jonge leeftijd te laten onderzoeken.

Onderzoeken

Uit onderzoeken is gebleken dat onder schoolgaande jeugd meer dan zevenenzestig procent, in meer of mindere mate, afwijkingen in de wervelkolom werden geconstateerd.

Neurologische storing

De nieuwste onderzoeken naar scoliose tonen aan dat de oorzaak ligt in het zenuwstelsel, dat de houding, lichaamsbalans en positionering controleert. Een ander rapport, dat de resultaten van een Chiropractische behandelwijze van circa honderd patiënten onderzocht, laat een vooruitgang zien bij achtenveertig procent van hen. Namelijk een totale correctie bij 6,8 procent, een belangrijke verbetering bij 35,6 procent, een lichte verbetering bij 41,2 procent. Terwijl 16,4 procent geen enkele verbetering of zelfs een verslechtering van de verkromming liet zien. Er zijn echter nog te weinig en te beperkte onderzoeken gedaan. Het laatste woord over deze mysterieuze ziekte is dan ook nog zeker niet gezegd.

Brace

In het begin werd gehoopt dat een brace/korset een blijvende verbetering van scoliose zou bewerkstellingen. Dit optimisme kwam voort uit studies die lieten zien dat vijftig procent van de verkromming gecorrigeerd werd na het aanbrengen van een brace. Als we het gebruik van de brace langere tijd volgen, blijkt er echter een geleidelijke teruggang van de correctie op te treden. Zeker als de patiënt na verloop van tijd met het gebruik ervan stopt. In een studie werden tweeëndertig adolescente meisjes die een brace droegen vergeleken met tweeëndertig meisjes die geen enkele behandeling ondergingen. Het resultaat van die studie: “er is statistisch gezien geen belangrijk verschil tussen de twee groepen”.

De Chiropractische aanpak

De basisbeginselen van de Chiropractische behandeling zijn: de wervelkolom vrij maken van druk, het bereiken van balans en het behouden van een gezond en goed functionerend lichaam. Kortom, het bereiken van een zo normaal mogelijk werkende wervelkolom. De behandelingen zijn erop gericht de beweeglijkheid van de wervelkolom en het functioneren van het zenuwstelsel door middel van gedoseerde mechanische impulsen te herstellen. Een lichaam zonder zenuwstress is beter in staat allerhande ziekten en abnormaliteiten te weerstaan, inclusief scoliose. Onderzoeken die suggereren dat scoliose waarschijnlijk veroorzaakt wordt door neurologische storingen, versterken de veronderstelling dat een Chiropractische aanpak uitermate geschikt is. Het centralezenuwstelsel moet stressvrij zijn om het lichaam gezond te houden. Chiropractoren zijn in staat de meeste vormen van scoliose te corrigeren, vooropgesteld dat de scoliose niet te vergevorderd is, de patiënt niet te oud is en de mate van de verkromming niet te extreem is. Om het verloop van de afwijking te kunnen volgen, is regelmatige controle en evaluatie erg belangrijk.

Preventie

Als u de Chiropractor regelmatig bezoekt, zal hij u zorgvuldig onderzoeken en, indien nodig, de wervels corrigeren. De werkwijze van de Chiropractor is ontwikkeld om wervelkolomproblemen op te sporen en te corrigeren, voordat andere gezondheidsproblemen de kans krijgen zich te ontwikkelen. Vrijwel alle autoriteiten zijn het er over eens, dat vroege herkenning van scoliose en corrigerende zorg, snellere en betere resultaten opleveren. Vergevorderde scoliose ontstaat namelijk door verwaarlozing. Dit feit onderstreept nog eens het belang van periodieke Chiropractische onderzoeken. Een goede accurate inschatting van wat een Chiropractische behandeling voor iemand kan betekenen, kan pas worden gemaakt als men de natuurlijke oorzaak van de kromming heeft kunnen volgen vanaf de kindertijd. Dit is echter zelden het geval, omdat de meeste mensen met scoliose pas professionele hulp zoeken als zij al klachten hebben.Kerkelandenlaan 3-L | 1216 RN Hilversum | 035 6244633 | info@chiropractiehilversum.nl

035 6244633