• Head

Veel gestelde vragen

“Het manipuleren van gewrichten mag je niet te vaak doen, anders gaan ze loszitten”

Onjuist, er zijn vele methodieken ontwikkeld om gewrichten te manipuleren. Chiropractoren passen een zeer specifieke methode toe. Zodoende wordt geen groot gebied los gemanipuleerd, zoals bij andere disciplines soms wel gebeurt. Hier ligt de sleutel van veilig behandelen! Bovendien wordt door de snelheid van de technieken nooit de anatomische grens van een gewricht bereikt, zodat ook frequent behandelen geen negatieve neveneffecten geeft. Er zijn langlopende onderzoeken gedaan bij mensen die de gewoonte hebben hun vingers te knakken (wat vergelijkbaar is met een Chiropractische correctie). Deze mensen vertoonden na vele jaren geen verschil in hun vingergewrichten met een controlegroep.

“Het regelmatig behandelen maakt je afhankelijk”

Onjuist, mensen worden waarschijnlijk wel bewuster van hun lichaam en herkennen eerder een functiestoornis. Daar is niets mis mee en het voorkomt juist vaak serieuze problemen in een later stadium. Wij adviseren mensen om zich om de zoveel door ons te bepalen tijd (afhankelijk van hun probleem of belasting) te laten behandelen, om hen zo goed mogelijk te laten functioneren met zo min mogelijke interventie. We kunnen namelijk aan de hand van statistieken zien dat de mensen, die zich aan het geadviseerde behandelschema houden, gemiddeld minder vaak behandeld hoeven te worden dan diegenen die zelf de frequentie bepalen.

“Met gewrichtsslijtage moet je leren leven”

Onjuist, gewrichten die zijn aangetast door artrose, gaan pas pijnklachten geven als hun functionaliteit wordt belemmerd. Het behandelen van deze gewrichten geeft een duidelijke vermindering van pijnklachten. Het betreft hier een structureel probleem. Deze mensen wordt geadviseerd elke 3 a 4 maanden terug te komen voor een behandeling, aangezien de klachten langzaam blijken te recidiveren. Zij hebben dat er graag voor over.

“Chiropractoren veroorzaken hernia’s”

Onjuist, acute hernia’s kunnen op een niet-manipulatieve wijze, zonder rotatie, worden behandeld. We onderscheiden actieve en inactieve hernia’s. Zoals misschien al bekend is, hebben velen van ons uitpuilende tussenwervelschijven, zonder daar overigens last van te hebben.

Als zo’n tussenwervelschijf door bijvoorbeeld overbelasting wel klachten gaat geven, noemen wij dat een “actieve hernia”. Het behandelen van de “bewegingsunit” in kwestie, vermindert de overprikkeling daar, waardoor de tussenwervelschijf weer in de inactieve fase komt. In zeldzame gevallen treedt door de behandeling wel eens een reactie op, waardoor de al uitpuilende tussenwervelschijf in de actieve fase komt. Dit is dan echter maar tijdelijk.

“Chiropractie kan je alleen maar toepassen als de gewrichten volgroeid zijn”

Onjuist, jonge kinderen en vooral baby’s reageren uitstekend op een speciale niet-manipulatieve vorm van Chiropractie. Het betreft hier vaak kinderen, die na een moeilijke of juist heel snelle bevalling ter wereld zijn gekomen. Zo’n geboorte kan klachten geven als koliek, duidelijke voorkeurshouding, overstrekken, niet normaal kruipen of juist het overslaan van de kruipfase e.d. De specialisatie (Chiropractische) pediatrie is overigens een drie jarige nascholingsopleiding.

“Bekkeninstabiliteit mag je niet manipuleren”

Correct, het manipuleren van een instabiel bekken, ook al zijn de SI gewrichten geblokkeerd, geeft maar een tijdelijk effect en werkt soms zelfs averechts. In dat geval gebruiken wij de Sacro Occipitale Techniek. Dat is een niet-manipulatieve stabilisatietechniek, waarbij soms ook gebruik wordt gemaakt van een stabilisatieband en oefeningen. Als de eerste fase is gepasseerd, roepen wij vaak de hulp in van Caesar/Mensendieck of fysiotherapeut. Wij zien in de praktijk ook wel mannen met een milde vorm van bekkeninstabiliteit!

“Ik heb vele jaren met mijn probleem rondgelopen, maar uiteindelijk is het met Chiropractie pas opgelost. Waarom heeft niemand mij doorverwezen”?

Altijd moeten wij dan bekennen, dat wij de andere medische disciplines nooit goed op de hoogte hebben gebracht over de mogelijke meerwaarde van Chiropractie.

“Ik mag niet behandeld worden van mijn huisarts/specialist”

Dit komt voor als er bijvoorbeeld artrose/osteoporose/hernia etc. is geconstateerd. Het zal inmiddels duidelijk zijn dat wij door onze opleiding een grondig onderzoek kunnen verrichten, dat samen met de beschikbare radiologische diagnostiek een goed beeld geeft van de situatie. Samen met de grote diversiteit aan behandeltechnieken kan in de meeste gevallen wel behandeld worden. Mochten er desondanks toch contra-indicaties zijn, dan is het gebruikelijk de patiënt (terug) te verwijzen naar de betreffende huisarts.

“Wordt Chiropractie vergoed”

Chiropractie wordt door bijna alle zorgverzekeraars voor een groot deel vergoed. Wij zelf zijn tevreden met de eigen bijdrage, omdat wij daardoor altijd met gemotiveerde mensen te maken hebben.

Continue Reading

Chiropractie voor bedrijven

Chiropractoren zijn de specialist in het oplossen van rug en nek problemen. Dat is al vele malen bewezen in zogenaamde kosten-effectiviteits studies en natuurlijk in de praktijk, waarin aangetoond wordt dat chiropractoren snel weer mensen op de werkvloer hebben. Rugklachten zijn de grootste veroorzaker van ziekteverzuim, bekend is hoe kostbaar het is als een werknemer uitvalt.

Al enige jaren maken verschillende bedrijven tot volle tevredenheid gebruik van Chiropractie Hilversum. Sommigen claimen zelfs meer dan 80% vermindering van ziekteverzuim te hebben!
Door hun enthousiasme willen wij deze activiteit uitbreiden.

De werknemers van uw bedrijf die hier gebruik van willen maken worden door ons getest en zonodig behandeld. Tweemaal per jaar komen deze mensen voor een controle behandeling ter preventie van klachten. Afhankelijk van de omstandigheden zullen sommige wat vaker moeten. Mocht iemand tussentijds last krijgen dan wordt hij dezelfde dag behandeld als dit voor 9.00 gemeld wordt, anders de volgende dag. Werknemers die niet mee willen doen met het preventieplan, of zich niet aan de halfjaarlijkse controleafspraken houden, moeten in geval van calamiteiten op de normale wachtlijst van de praktijk (variërend van 1 tot 4 weken).

Infoavonden voor bedrijven

Meer kennis over hoe het lichaam werkt vermindert de kans op klachten. Daarom geven wij graag meer uitleg over het nut van chiropractie. U kunt hierbij denken aan algemene informatie over chiropractie, maar het is ook mogelijk een bepaald item te belichten.

Op ondernemers onder u hoeven we niet uit te leggen dat hier wat te winnen valt:

 1. de werknemer is verzekerd van snelle, effectieve en preventieve hulp bij klachten van het bewegingsapparaat;
 2. de werkgever heeft fors minder kosten aan ziekteverzuim;
 3. de chiropractor kan doen waar hij/zij goed in is: klachten verhelpen en voorkomen.

Continue Reading

Behandeling & Preventie

Allereerst stelt de Chiropractor u vragen over de klacht en over uw algemene gezondheidstoestand. De klacht kan namelijk samenhangen met andere gezondheidsklachten. Dan volgt een grondig lichamelijk onderzoek. De Chiropractor maakt gebruik van verschillende medische methoden om te kijken waar de pijn vandaan komt en hoe het gesteld is met de beweeglijkheid en de soepelheid van alle gewrichten die met de pijn te maken kunnen hebben.

De Chiropractor kan verschillende technieken toepassen op de wervelkolom. Die alle ten doel hebben de bewegingsbeperkingen op te heffen, zodat zenuwen, spieren, wervels en tussenwervelschijven hun werk weer goed en pijnloos kunnen doen. Zo komt het zenuwstelsel weer in balans. De behandeling is zelden pijnlijk, maar als dat wel het geval is, zal de Chiropractor u dat vooraf laten weten. De behandeling leidt doorgaans al op korte termijn tot verlichting. In het begin zult u éénmaal en in uitzonderlijke gevallen tweemaal per week worden behandeld. Hoe beter het gaat, des te meer tijd zal er tussen de behandelingen zitten. Om te voorkomen dat klachten later terugkeren, kan het raadzaam zijn om van tijd tot tijd terug te komen voor controle.  

Behandeltechnieken

Diversified

Dit is de oudste en meest voorkomende Chiropractische behandeltechniek. Hij wordt gekenmerkt door een snelle, korte beweging, waardoor de correcties een bepaald fysiologisch effect op het lichaam hebben. Deze techniek kan gepaard gaat met een knakkend geluidje.

Gewrichtskrak

Dit knakkende geluid komt voort uit een veranderingsproces van de stikstof in de gewrichtsvloeistof: van een vloeibare naar een gasvormige fase. Het ontstaan van dit gasbelletje veroorzaakt het knakkende geluid. Het is eigenlijk te vergelijken met het beruchte knakken van de vingers. Uit verschillende wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat dit absoluut geen schadelijke gevolgen heeft voor de gewrichten.

Cox

Bij deze techniek worden op zeer subtiele wijze het betreffende wervelelement en de bijbehorende tussenwervelschijf gecorrigeerd. Dit is dan ook een zeer waardevolle techniek voor het behandelen van hernia’s. Deze techniek wordt overigens ook vaak bij andere wervelproblemen toegepast.

SOT

Deze techniek waar geen manipulaties aan te pas komen, wordt gebruikt voor drie probleemgroepen: hernia, bekkeninstabiliteit en een combinatie van hoofd- en rugklachten.

Activator

Dit is een mechanische behandeltechniek, waarbij met een gedoseerde impuls een effect wordt bereikt op bepaalde, korte spieren tussen de wervels, zodat een normale beweeglijkheid tussen de wervels wordt verkregen.

Toftness

Dit is wel de lichtste Chiropractische behandeltechniek. Met een lichte druk onder een bepaalde hoek, die door middel van een meetinstrument wordt bepaald, worden de wervelsegmenten weer functioneel gemaakt. Het is de techniek bij uitstek, als er een contra-indicatie bestaat voor enige druk op het lichaam.

Preventie

Een probleem begint vaak heel klein. Het kan verschillende oorzaken hebben zoals een val of verstapping, overbelasting, een verkeerde werkhouding of slijtage van gewrichten. Gewoonlijk is er echter sprake van een combinatie van deze oorzaken. In eerste instantie hoeft dit geen duidelijke klachten te geven. Meestal zijn het heel subtiele waarschuwinkjes die aangeven dat er iets aan de hand is.

Het begint vaak met ochtendstijfheid of irritatie in een bepaalde houding. Vaak verdwijnt de klacht weer vanzelf, want het lichaam hoort hiervan te herstellen. Maar soms gebeurt dit niet en kan het probleem worden ‘gecompenseerd’ door het lichaam: de spanning die door dit probleem ontstaan is in bijvoorbeeld de lage rug, wordt dan verdeeld over een groter of ander gebied. In dat geval hebt u er wel minder last van, maar het probleem is niet opgelost! Als u vervolgens te maken krijgt met bijvoorbeeld stress of griep, komen de symptomen weer terug, alleen nu heviger en vaak langer. Dit proces kan zich verschillende malen herhalen waarbij de situatie intussen verergert totdat u het een klacht noemt. U wilt natuurlijk dat het lichaam weer normaal en zonder klachten functioneert, daarom moeten we bij de oorzaak beginnen. Tijdens de Chiropractische behandelingen gaat u door de volgende fasen.

Pijnbestrijdingfase

Eerst beginnen we met pijnbestrijding, zodat u zich weer zo snel mogelijk beter voelt. Maar pijnbestrijding is niet ons hoofddoel, want dat kan een pijnstiller ook. Waar het ons om gaat, is het lichaam weer normaal en in balans te laten functioneren. De pijnbestrijdingfase gaat over in een volgende fase.

Correctiefase

In dit stadium wordt u een maal per week behandeld. In deze fase ligt de nadruk op het in balans laten functioneren van uw lichaam, zodat het weer de dagelijkse belasting aankan. Als uw Chiropractor d.m.v. testen de tijd rijp acht, komt u in weer een volgende fase terecht.

Rehabilitatiefase

In deze fase wordt de tijdsspanne tussen de behandelingen vergroot en wordt er gekeken of er geen terugval plaatsvindt. Een terugval kan veroorzaakt worden doordat u bijvoorbeeld een beroep of hobby hebt die u weer last bezorgt. Ook is het mogelijk dat er in de structuur van de wervelkolom iets niet optimaal is door bijvoorbeeld gewrichtsslijtage of een beschadiging. Als de maximale behandeltussentijd is bepaald, komt u in de laatste fase.

Preventiefase

Deze fase is bedoeld om het behaalde resultaat te behouden. Dat is vergelijkbaar met de controlebehandelingen van uw tandarts. Uw Chiropractor kan in dit stadium uitstekend de behandeltussentijd bepalen, zodat er met een zo min mogelijk aantal behandelingen een zo optimaal mogelijk resultaat behaald wordt. Op die manier kan uw Chiropractor een belangrijke bijdrage leveren aan uw gezondheid.

Aanbevelingen

Zwellingen

Mogelijk gaat uw klacht gepaard met zwelling tussen de wervelgewrichten. In dat geval zal uw Chiropractor u adviseren om ijs te gebruiken. Toepassing van ijs wordt altijd gedaan op de wervelkolom, dus niet op bijvoorbeeld de bil, ook al voelt u daar de pijn. U kunt daarvoor een in de praktijk te verkrijgen gel ijszak gebruiken, maar ook een zak met sperzieboontjes uit de vriezer voldoet. Mocht de klacht gepaard gaan met spierproblemen dan kunt u daar warmte op toepassen. Uw Chiropractor zal u uitleggen hoe u dat moet doen.

Oefeningen

Een enkele keer zult u oefeningen voorgeschreven krijgen, maar meestal worden deze door ons in een later stadium preventief toegepast om een behaald resultaat te behouden. In uitzonderlijke gevallen wordt een rugbrace of een bekkenband voorgeschreven. Na de tweede behandeling wordt u aan de hand van een piramidemodel uitgelegd hoe een klachtenpatroon ontstaat. U krijgt dan een idee over hoe de klacht bij u ontstaan is en hoe u dergelijke problemen in de toekomst kunt voorkomen.

Preventie Tips

Sta ontspannen rechtop waarbij uw gewicht gelijk over beide voeten verdeeld is. Een doorgezakte of doorgebogen houding veroorzaakt namelijk grote spanning op uw hele rug. Besteed daarom veel aandacht aan uw houding.

 • Ga goed door uw knieën wanneer u een zwaar voorwerp tilt. Houd dat voorwerp dicht bij uw lichaam en verdeel het gewicht evenredig over beide zijden van uw lichaam. Terwijl u tilt, draait u nooit vanuit uw middel. Een zware last is gemakkelijker met vier dan met twee handen te dragen. Vraag daarom gerust een ander om u een handje te helpen.
 • Let op uw lijn. Overtollig gewicht sjouwt u voortdurend met u mee. Dat kan rugklachten veroorzaken.
 • Gebruik thuis, in de auto en op de werkplek stoelen die voldoende steun aan de onderrug geven.
 • Vermijd onafgebroken zitten en sla daarbij de benen niet over elkaar.
 • Wissel langdurig autorijden af met rustpauzes om uw benen te ontspannen en een andere houding aan te nemen.
 • Draag goedzittende schoenen die voldoende steun geven wanneer u een lange tijd moet staan of lopen.
 • Blijf energiek en gezond. Uw gezondheid kunt u waarborgen door sporten te beoefenen die uw rug niet te veel belasten, zoals zwemmen en wandelen. Verantwoorde sportbeoefening begint met een goede warming-up en na afloop een cooling-down.
 • Probeer op de zij te slapen of anders op de rug, maar nooit op de buik! Op de buik slapen veroorzaakt te veel druk op de nek en de onderrug, waardoor klachten kunnen ontstaan. Bij het op de zij slapen, plaatst u het kussen onder uw hoofd en nek. Uw nek dient ondersteund te worden, zodat het op dezelfde hoogte komt te liggen als de rest van de wervelkolom. U kunt eventueel een kussentje tussen uw gebogen knieën leggen, waardoor de druk op de onderrug vermindert. Als u toch de neiging heeft om op de buik te rollen, leg dan een kussen tegen uw borst aan. Als dit niet voldoet, weet uw Chiropractor nog andere manieren.
 • Consulteer regelmatig de Chiropractor, omdat Chiropractisch onderzoek en de daarop gebaseerde behandeling meehelpen uw rug in een goede conditie te houden en u van pijn te vrijwaren. Ook kan de Chiropractor u oefeningen aanbevelen die uw onderrug soepel en beweeglijk houden. Voor een optimaal resultaat is het wel nodig deze oefeningen met enige regelmaat uit te voeren.

Continue Reading

Baby’s & Kinderen

“Mijn zoon zit vaak krom en scheef, zou er eens naar gekeken kunnen worden? Hij is nog maar 5 jaar, is hij niet te jong voor een behandeling?”

Het antwoord is NEE! Kinderen kunnen vanaf het moment dat ze geboren worden, naar de chiropractor voor controle. Men denkt dat vooral oudere mensen rugklachten hebben, maar er zijn ook kinderen met problemen in de wervelkolom. Deze problemen ontstaan in veel gevallen al op jonge leeftijd, door de geboorte of een val bijvoorbeeld.

Waarom laten nakijken?

De wervelkolom is belangrijk voor het goed functioneren van het lichaam en voor de gezondheid in het algemeen. Als de wervels blokkeren, raken de zenuwen geïrriteerd met als gevolg dat het communicatiesysteem wordt verstoord. Ook past het lichaam zich aan deze veranderingen aan. Als dit in een vroeg stadium wordt verholpen dankzij specifieke correcties, ondervindt de verdere ontwikkeling hier geen hinder meer van.

De geboorte kan irritaties veroorzaken in de wervelkolom Met name bij een tang- of vacuümverlossing, opgewekte persweeën of een keizersnede ontstaat er vaak spanning in de wervelkolom. Ook bij een makkelijke, hele snelle bevalling kan het trekken aan de baby problemen veroorzaken.

 

Wanneer naar de chiropractor?

Er is geen minimum leeftijd verbonden aan een bezoek aan de chiropractor; het kan nooit te vroeg zijn! Het kind heeft er baat bij om met regelmaat bij de chiropractor langs te gaan. Als er klachten zijn maak dan meteen een afspraak.

 

Doet de behandeling geen pijn?

Afhankelijk van de leeftijd van een baby of kind worden verschillende technieken toegepast. Het zijn allemaal lichte en zachte technieken. Vaak is een lichte druk met de vinger al voldoende om de wervels te corrigeren Afhankelijk van de duur en aard van de klacht is een aantal behandelingen achter elkaar gewenst.

Ondanks dat er nog geen wetenschappelijk onderzoek naar gedaan is kan chiropractie succesvol zijn bij de volgende klachten:
 • Problemen met borstvoeding en drinken
 • Onrust, nervositeit, veel huilen
 • Slaapproblemen
 • Voorkeurshouding met name van het hoofd
 • Overstrekte houding
 • Asymmetrisch bewegen van armen en benen
 • Het kind kruipt niet normaal/slaat het kruipen over
 • Steeds vallen/ slepen met een been
 • Terugkomende oorontstekingen
 • Ongelijke hoogte van oren, schouders, bekken
 • Een been lijkt korter
 • Een voet naar buiten/binnen gedraaid; schoenen slijten ongelijk

Natuurlijk kunnen bovenstaande problemen ook door andere storingen komen. Met behulp van een uitgebreid onderzoek bekijkt de chiropractor of behandeling nodig is.

Continue Reading

Studie

De opleiding van de, bij de NCA aangesloten, Nederlandse Chiropractoren vindt plaats op één van de erkende buitenlandse colleges voor Chiropractie. Voor toelating tot deze studie is door de NCA een vwo-diploma met een exact profiel verplicht gesteld. De meeste studenten kiezen ervoor naar het Anglo European College of Chiropractic in Bournemouth, Engeland te gaan. Maar er bestaat ook een mogelijkheid om te studeren aan colleges in Amerika, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland.

De studie in Engeland duurt officieel 5 jaar. Gedurende de eerste jaren worden voornamelijk theoretische vakken gecombineerd met enkele praktijkvakken. Deze periode heeft veel parallellen met de opleiding van basisarts. Naarmate de studie vordert komt de praktijk steeds meer aan bod. Het vijfde en tevens laatste jaar staat geheel in het teken van het behandelen van patiënten in de kliniek, die zich naast het college bevindt. Dit gebeurt onder begeleiding van docenten van het AECC.

Na voltooiing van de studie wordt de graad “Master of Chiropractic” (MChiro) verleend. Bij terugkomst in Nederland volgt nog een stagejaar. In dit jaar wordt stage gelopen bij een bij de Stichting Chiropractie Nederland geregistreerd Chiropractor. Na het succesvol afsluiten van het stagejaar, verleent de NCA de Amerikaanse titel “Doctor of Chiropractic” en is men volwaardig lid van de NCA.

Continue Reading

Geschiedenis

Chiropractie is een natuurlijke geneeswijze, die ontstaan is in 1895 en nu bekendheid geniet over de gehele wereld. Het woord Chiropractie is afgeleid van het Griekse woord “Cheir”: hand en “Prattein”: beoefenen. Het betekent dus: “Met de hand beoefenen”.

  Het lijkt geen toeval dat de wetenschappelijke basis voor de Chiropractie gelegd is tegen het einde van de negentiende eeuw. Toen deden Golgi, Cajal, Sherrington en Pavlov een grondig onderzoek naar het zenuwstelsel en stond de rol van het ruggenmerg voor een goede gezondheid en bij ziekte in de belangstelling. De grondlegger van de Chiropractie, Daniël David Palmer (1845-1913), zal beslist niet de eerste zijn geweest die het belang inzag van een goed functionerende wervelkolom voor de gezondheid van de mens. Hippocrates maakte daar al gewag van in zijn “Articulationes”.

  Door de eeuwen heen zijn er in Europa en het Midden-Oosten zowel orthodoxe als ongestudeerde genezers geweest, die over de invloed van de wervelkolom op de gezondheid geschreven hebben en waarschijnlijk ook daadwerkelijk Chiropractische handelingen hebben verricht. De verdienste van Palmer was echter, dat hij als eerste een bijdrage heeft geleverd aan een wetenschappelijke uitleg van een geneeswijze, die in onbruik was geraakt.

  Historisch gezien wordt de dag waarop Palmer in 1895 Chiropractie toepaste op zijn eerste patiënt Harvey Lillard beschouwd als officiële geboortedatum van deze geneeswijze. Lillard leed al zeventien jaar aan doofheid en kon volgens de overleveringen na de Chiropractische behandeling voor het eerst weer horen. Het zij Palmer vergeven dat hem in eerste instantie de mening was toegedaan dat alles met Chiropractie te genezen was. Zijn historische bijdrage is er desalniettemin niet minder om.

Continue Reading

Wat is Chiropractie

Chiropractie is een wereldwijd bekende vorm van geneeskunde, waarin de wervelkolom en het zenuwstelsel centraal staan. De Chiropractie gaat ervan uit dat veel gezondheidsproblemen vanuit de wervelkolom en het zenuwstelsel ontstaan. Een gezonde wervelkolom is van groot belang voor onze gezondheid, want een belangrijk deel van het centrale zenuwstelsel bevindt zich daar. De wervelkolom beschermt het ruggenmerg, dat samen met de hersenen het centrale zenuwstelsel vormt. Uit het ruggenmerg komt op ieder wervelniveau een zenuw. Deze zenuwen vertakken zich met duizenden uitlopers naar de ledematen, borstkas en bijvoorbeeld de buik en voorziet het lichaam van informatie.

Als zich in de wervelkolom of het bewegingsapparaat stoornissen voordoen, dan wordt dit gesignaleerd door het centrale zenuwstelsel. In beginsel zal dit leiden tot lokale spierspanning of zelfs pijn, maar in een later stadium raakt het zenuwstelsel geïrriteerd en zullen meer functies verstoord raken. Door deze functiestoornissen in de wervelkolom te verhelpen, kunnen zenuwimpulsen onbelemmerd hun doel bereiken, waardoor organen en weefsels weer goed kunnen functioneren. De meeste klachten die een Chiropractor behandelt, betreffen de rug, schouders en nek. Ook hoofdpijn, migraine, aangezichtspijn en tintelingen of gevoelloosheid in armen of benen komen veel voor. Pijn en stijfheid door bijvoorbeeld artrose (slijtage) kunnen doorgaans sterk verminderen door een Chiropractische behandeling. Ook vrouwen met lage rugpijnklachten tijdens de zwangerschap of menstruatie kunnen baat hebben bij een Chiropractische begeleiding. Tevens kunnen huilbaby’s en kinderen die problemen hebben met bedplassen in veel gevallen met succes behandeld worden. Vaak biedt Chiropractie een uitkomst daar waar andere methoden geen verlichting kunnen brengen. Ook klachten buiten de wervelkolom kunnen behandeld worden: spierklachten en gewrichtspijnen in bijvoorbeeld de ellebogen (tennisarm), knieën, enkels en voeten. Zelfs bij artritis kan pijnverlichting en functieverbetering van de gewrichten bereikt worden met behulp van een Chiropractische behandeling. Omdat de organen en weefels in het lichaam een ongestoorde zenuwtoevoer nodig hebben voor een juist functioneren, is het niet moeilijk te begrijpen dat veel verschillende functiestoornissen in het lichaam gunstig kunnen reageren op Chiropractie. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor ‘vagere’ klachten zoals duizeligheid, vermoeidheid en lusteloosheid: niet zelden is daarvoor een oorzaak in de wervelkolom aan te wijzen.

Continue ReadingKerkelandenlaan 3-L | 1216 RN Hilversum | 035 6244633 | info@chiropractiehilversum.nl

035 6244633