• Head

Archive for March, 2011

Hoofdpijn/Migraine

Iedereen heeft wel eens last van hoofdpijn. Er zijn veel verschillende vormen van hoofdpijn, zoals spanningshoofdpijn, migraine, aangezichtspijn en hoofdpijn als gevolg van whiplash (zie ook het hoofdstuk Whiplash). De twee meest voorkomende vormen van hoofdpijn zijn spanningshoofdpijn en migraine. Chiropractische behandelingen kunnen deze hoofdpijnklachten verhelpen of verminderen.

Spanningshoofdpijn

Spanningshoofdpijn is te herkennen aan een drukkende pijn die overal in het hoofd kan voorkomen. De pijn ontstaat meestal vanuit de nek. Vaak is de pijn ’s ochtends het ergst en wordt in de loop van de dag minder. Bij vermoeidheid komt de pijn weer terug. Soms houdt de hoofdpijn dagenlang aan. Overigens kan spanningshoofdpijn ook uit het kaakgewricht voortkomen. In dat geval is er meestal sprake van pijn aan één kant van het hoofd.

Oorzaken Spanningshoofdpijn

Spanningshoofdpijn wordt vaak veroorzaakt door (verkeerde) beweging en houding van rug en nek. De pijn heeft te maken met de stand van de wervels in rug en nek: spieren worden extra belast en omliggende zenuwen raken geïrriteerd.

Migraine

Er zijn diverse soorten migraine. Eén vorm begint met flikkeringen of vlekken voor de ogen en gaat over in een stekende pijn aan één kant van het hoofd. Soms gaat dat gepaard met misselijkheid en duizeligheid. Een andere vorm van migraine heeft geen invloed op het zicht, maar geeft hoofdpijn rond één oog. Tijdens een migraineaanval kan overgevoeligheid voor licht of geluid voorkomen. De duur van een aanval varieert van enkele uren tot een dag of drie.

Oorzaken Migraine

Waarschijnlijk wordt migraine veroorzaakt door een verwijding van de bloedvaten en een prikkeling van de zenuwen rond deze bloedvaten. Waardoor de bloedvatverwijding ontstaat, verschilt per persoon.

Er zijn talloze andere oorzaken van hoofdpijn aan te wijzen. Soms kunnen medicijnen, alcohol of bepaalde voedingstoffen hoofdpijn teweegbrengen. Ook hyperventilatie, infecties en hormonen zijn mogelijke boosdoeners. De Chiropractor onderzoekt of er een verband bestaat tussen de hoofdpijn en wervels, gewrichten of zenuwen. Blijkt dat het geval te zijn, dan is een Chiropractische behandeling zinvol.

Preventie

Zoals gezegd komt hoofdpijn vaak voort uit een verkeerde houding of beweging van nek en rug. Een goede werkhouding, een goed bed en goede schoenen kunnen hoofdpijn voorkomen. Daarnaast is het verstandig om niet te veel cafeïne en pijnstillers te gebruiken. Uw Chiropractor kan u adviseren over al deze zaken.

Behandeling

Allereerst stelt de Chiropractor u vragen over uw hoofdpijn en uw algehele gezondheidstoestand. De hoofdpijn kan namelijk samenhangen met andere gezondheidsklachten. Daarna volgt een grondig lichamelijk onderzoek. De Chiropractor maakt gebruik van verschillende medische methoden om te kijken waar de pijn vandaan komt en hoe het gesteld is met de bewegelijkheid en soepelheid van alle gewrichten die met de pijn te maken kunnen hebben. Soms worden er röntgenfoto’s gemaakt.

Continue Reading

Nek/Armpijn

Nekklachten is een verzamelnaam voor verschillende aandoeningen: stijve nek en schouderspieren, een whiplash, spierknopen, artrose en nekhernia. Een Chiropractische behandeling kan bij veel van deze klachten uitkomst bieden.

Symptomen

Een zeurende pijn en stijfheid zijn de meest voorkomende nekklachten. Nekpijn komt doorgaans geleidelijk opzetten als gevolg van verkrampte spieren in de nek en schouders. Vaak is er ook sprake van hoofdpijn. Nekpijn kan ook plotseling ontstaan als gevolg van een verkeerde beweging of een ongeluk(je). Andere mogelijke klachten die met nekaandoeningen samenhangen zijn:

 • Uitstralende pijn naar de armen
 • Tennisarm of -elleboog
 • Een krachteloos of vermoeid gevoel in de schouders en armen
 • Tintelingen in de handen of vingers
 • Duizeligheid en oorsuizen
 • Concentratiestoornissen

Oorzaken

Nekpijn kan verschillende oorzaken hebben. De meest voorkomende zijn:

 • Geleidelijke oorzaken:
 • Te weinig afwisseling in de houding, bij bureauwerk bijvoorbeeld
 • Te weinig afwisseling in beweging
 • Verkeerde of eenzijdige belasting, een zware tas over één schouder bijvoorbeeld
 • Natuurlijke veroudering van het kraakbeen in de nek (ook wel artrose, slijtage of degeneratie genoemd). Zie hoofdstuk Artrose
 • Spanning en stress
 • Kou en tocht
 • Gevolg van een lage rugklacht

Plotselinge oorzaken:

 • Een ongeluk kan een whiplash veroorzaken ( zie het hoofdstuk Whiplash)
 • Nekspieren kunnen plotseling verkrampen door een verkeerde beweging of verdraaiing, door een verkeerde slaaphouding of door een infectie aan het oor of de luchtwegen

Preventie

Wat kunt u zelf doen aan nekpijn? Hebt u last van de nek, dan is het raadzaam om daar snel iets aan te doen. Hoe sneller de klachten aangepakt worden, des te groter de kans dat ze geheel verholpen kunnen worden. Nekpijn komt vaak voort uit verkeerde houdingen en bewegingen van de nek. Een goede werkhouding, een goed bed en een goede manier van bewegen kunnen nekpijn voorkomen.

Enkele tips:
 • Zorg dat u niet met uw armen op het bureau leunt tijdens het lezen.
 • Slaap op uw rug of zij, niet op uw buik.
 • Een op juiste hoogte afgestelde hoofdsteun in de auto kan whiplashklachten geheel of gedeeltelijk voorkomen ( zie het hoofdstuk Whiplash).

Behandeling

Allereerst stelt de Chiropractor vragen over de nekpijn en over uw algehele gezondheidstoestand. De pijn kan namelijk samenhangen met andere gezondheidsklachten. Daarna volgt een grondig lichamelijk onderzoek. De Chiropractor maakt daarbij gebruik van verschillende medische methoden. Als het nodig is worden er röntgenfoto’s gemaakt.

Elke soort nekpijn vraagt weer om een andere behandeling. De Chiropractor beschikt over tal van technieken om de klachten aan te pakken. Het behandelen van de nekwervels staat hierbij centraal.

Continue Reading

Hernia

Een hernia is een veel voorkomende aandoening aan een tussenwervelschijf, die op de beschadigde plek zelf pijn veroorzaakt, maar ook vaak uitstralingspijn geeft in bijvoorbeeld een been of arm. Op drie plekken in de wervelkolom kan een hernia voorkomen: onderin de rug, in de nek, of (heel zelden) tussen de schouderbladen. Een Chiropractische behandeling kan veel herniaklachten verhelpen of verminderen.

Een hernia is een uitstulping van de tussenwervelschijf. De uitstulping drukt op de zenuwen en dat veroorzaakt  pijn. Een hernia ontstaat wanneer de tussenwervelschijf zijn soepelheid verliest. Deze schijf, die werkt als een soort “schokbreker” in de wervelkolom, kan bepaalde bewegingen dan niet goed meer opvangen. Met als gevolg dat er scheurtjes komen in de buitenkant van de schijf. Door die scheurtjes kan een deel van de zachte stof die in de kern van de tussenwervelschijf zit naar buiten worden geperst en een uitstulping veroorzaken. Dan spreken we van een hernia.
 

Oorzaken

Hoe ontstaat een hernia? Bij heel veel mensen zitten er zwakke plekken in de tussenwervelschijven. Dat leidt echter lang niet altijd tot pijnklachten. De scheurtjes ontstaan doorgaans geleidelijk als gevolg van een verkeerde lichaamshouding en of bewegingen. Weinig afwisseling in de houding (zoals bij veel soorten van zittend of staand werk) vergroot ook de kans op een hernia. Hetzelfde geldt voor werk waar steeds dezelfde bewegingen worden gemaakt, zoals tillen en draaien. Soms ontstaat een hernia plotseling als gevolg van een ongeval.

Symptomen

Een hernia veroorzaakt rugpijn op één van de drie bovengenoemde plaatsen. De pijn kan uitstralen naar één been of beide benen. Ook tintelingen in been of voet kunnen op een hernia wijzen. Bij het verergeren van de klachten kunnen de beenspieren aan kracht verliezen of gevoelloos raken. Een ernstige hernia kan zelfs leiden tot het verlies van controle over de blaas en darmen. In dat geval moet direct worden doorverwezen naar een neuroloog.

Behandeling

De meeste aandoeningen aan de tussenwervelschijven kan een Chiropractor uitstekend verhelpen. Met corrigerende behandelingen vermindert de Chiropractor de spanning op de tussenwervelschijven en, in het verlengde daarvan, de irritatie van de betreffende zenuw. Het doel van de correcties is de pijn te laten verdwijnen en de kans op een herniaoperatie te reduceren.

Continue Reading

Lage rugpijn en Ischias

Lage rugpijn

Lage rugpijn is een verzamelnaam voor klachten als kou op de rug, spit, spierverrekking, artrose (slijtage), hernia en ischias. Er zijn veel vormen van lage rugpijn die door de Chiropractor goed behandeld kunnen worden.

Symptomen

Lage rugpijn kan op verschillende manieren tot uiting komen. Vaak is er sprake van pijn of pijnscheuten, maar het kan ook om een tintelend, prikkend of slapend gevoel gaan. Soms is de pijn constant en op één vaste plek, maar het komt ook voor dat de pijn meer verspreid is over rug, benen of billen.

Oorzaken

Lage rugpijn kan zowel plotselinge als geleidelijke oorzaken hebben. De meest voorkomende plotselinge oorzaken zijn: zich vertillen, vallen, een ongeluk, een verkeerde beweging, tocht en kou. De meest voorkomende geleidelijke oorzaken zijn: een verkeerde houding bij zitten, staan of liggen, te weinig lichaamsbeweging, veel tillen of bukken, langdurige spanning, overgewicht, zwangerschap, ouderdom of aangeboren factoren zoals ongelijke beenlengte. Een verstoorde functionaliteit van één of meer rugwervels veroorzaakt spanning in de onderrug, waardoor zenuwen geïrriteerd raken en de omliggende spieren pijn gaan doen.

Ischias

Ischias is een irritatie van de ischiaszenuw die tot een ontsteking kan leiden. Deze zenuw loopt vanuit de lage rug via de bil en het been naar de voet. Een doffe pijn onderin de rug kan een signaal zijn voor het beginstadium van ischias.

Bij sommige bewegingen kan die pijn bovendien scherp en stekend zijn. Wanneer deze aandoening verergert, breidt de pijn veelal uit naar de bilspier aan een zijde en soms naar beide zijden. Als ischias zich nog verder ontwikkelt, kan de pijn via het dijbeen en de knie zelfs naar de tenen uitstralen. U voelt dan vaak de pijn aan de achterkant van een been. De pijn kan echter ook aan de zij -of voorkant van uw been optreden. Ischias kan door verschillende aandoeningen worden veroorzaakt: een wervelblokkade, zwelling door trauma, een ontsteking of een hernia.

Diagnose

De Chiropractor begint met het stellen van specifieke vragen over uw rugpijn en over uw algemene gezondheidstoestand. De rugpijn kan namelijk samenhangen met andere gezondheidsproblemen. Daarna volgt een lichamelijk onderzoek. De Chiropractor maakt gebruik van verschillende medische en Chiropactische methoden om te kijken waar de pijn vandaan komt en hoe het gesteld is met de beweeglijkheid en soepelheid van alle gewrichten die met de pijn te maken kunnen hebben. Soms worden er röntgenfoto’s gemaakt.

Behandeling

Een Chiropractor is onder andere deskundig in het behandelen van gebreken in de onderrug. Vaak kan de pijn in een redelijk korte tijd worden gereduceerd zonder een beroep te hoeven doen op medicijnen of een operatie. Via een natuurlijke correctiemethode wordt het gebrek aan de onderrug verholpen.

Continue Reading

Studie

De opleiding van de, bij de NCA aangesloten, Nederlandse Chiropractoren vindt plaats op één van de erkende buitenlandse colleges voor Chiropractie. Voor toelating tot deze studie is door de NCA een vwo-diploma met een exact profiel verplicht gesteld. De meeste studenten kiezen ervoor naar het Anglo European College of Chiropractic in Bournemouth, Engeland te gaan. Maar er bestaat ook een mogelijkheid om te studeren aan colleges in Amerika, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland.

De studie in Engeland duurt officieel 5 jaar. Gedurende de eerste jaren worden voornamelijk theoretische vakken gecombineerd met enkele praktijkvakken. Deze periode heeft veel parallellen met de opleiding van basisarts. Naarmate de studie vordert komt de praktijk steeds meer aan bod. Het vijfde en tevens laatste jaar staat geheel in het teken van het behandelen van patiënten in de kliniek, die zich naast het college bevindt. Dit gebeurt onder begeleiding van docenten van het AECC.

Na voltooiing van de studie wordt de graad “Master of Chiropractic” (MChiro) verleend. Bij terugkomst in Nederland volgt nog een stagejaar. In dit jaar wordt stage gelopen bij een bij de Stichting Chiropractie Nederland geregistreerd Chiropractor. Na het succesvol afsluiten van het stagejaar, verleent de NCA de Amerikaanse titel “Doctor of Chiropractic” en is men volwaardig lid van de NCA.

Continue Reading

Geschiedenis

Chiropractie is een natuurlijke geneeswijze, die ontstaan is in 1895 en nu bekendheid geniet over de gehele wereld. Het woord Chiropractie is afgeleid van het Griekse woord “Cheir”: hand en “Prattein”: beoefenen. Het betekent dus: “Met de hand beoefenen”.

  Het lijkt geen toeval dat de wetenschappelijke basis voor de Chiropractie gelegd is tegen het einde van de negentiende eeuw. Toen deden Golgi, Cajal, Sherrington en Pavlov een grondig onderzoek naar het zenuwstelsel en stond de rol van het ruggenmerg voor een goede gezondheid en bij ziekte in de belangstelling. De grondlegger van de Chiropractie, Daniël David Palmer (1845-1913), zal beslist niet de eerste zijn geweest die het belang inzag van een goed functionerende wervelkolom voor de gezondheid van de mens. Hippocrates maakte daar al gewag van in zijn “Articulationes”.

  Door de eeuwen heen zijn er in Europa en het Midden-Oosten zowel orthodoxe als ongestudeerde genezers geweest, die over de invloed van de wervelkolom op de gezondheid geschreven hebben en waarschijnlijk ook daadwerkelijk Chiropractische handelingen hebben verricht. De verdienste van Palmer was echter, dat hij als eerste een bijdrage heeft geleverd aan een wetenschappelijke uitleg van een geneeswijze, die in onbruik was geraakt.

  Historisch gezien wordt de dag waarop Palmer in 1895 Chiropractie toepaste op zijn eerste patiënt Harvey Lillard beschouwd als officiële geboortedatum van deze geneeswijze. Lillard leed al zeventien jaar aan doofheid en kon volgens de overleveringen na de Chiropractische behandeling voor het eerst weer horen. Het zij Palmer vergeven dat hem in eerste instantie de mening was toegedaan dat alles met Chiropractie te genezen was. Zijn historische bijdrage is er desalniettemin niet minder om.

Continue Reading

Wat is Chiropractie

Chiropractie is een wereldwijd bekende vorm van geneeskunde, waarin de wervelkolom en het zenuwstelsel centraal staan. De Chiropractie gaat ervan uit dat veel gezondheidsproblemen vanuit de wervelkolom en het zenuwstelsel ontstaan. Een gezonde wervelkolom is van groot belang voor onze gezondheid, want een belangrijk deel van het centrale zenuwstelsel bevindt zich daar. De wervelkolom beschermt het ruggenmerg, dat samen met de hersenen het centrale zenuwstelsel vormt. Uit het ruggenmerg komt op ieder wervelniveau een zenuw. Deze zenuwen vertakken zich met duizenden uitlopers naar de ledematen, borstkas en bijvoorbeeld de buik en voorziet het lichaam van informatie.

Als zich in de wervelkolom of het bewegingsapparaat stoornissen voordoen, dan wordt dit gesignaleerd door het centrale zenuwstelsel. In beginsel zal dit leiden tot lokale spierspanning of zelfs pijn, maar in een later stadium raakt het zenuwstelsel geïrriteerd en zullen meer functies verstoord raken. Door deze functiestoornissen in de wervelkolom te verhelpen, kunnen zenuwimpulsen onbelemmerd hun doel bereiken, waardoor organen en weefsels weer goed kunnen functioneren. De meeste klachten die een Chiropractor behandelt, betreffen de rug, schouders en nek. Ook hoofdpijn, migraine, aangezichtspijn en tintelingen of gevoelloosheid in armen of benen komen veel voor. Pijn en stijfheid door bijvoorbeeld artrose (slijtage) kunnen doorgaans sterk verminderen door een Chiropractische behandeling. Ook vrouwen met lage rugpijnklachten tijdens de zwangerschap of menstruatie kunnen baat hebben bij een Chiropractische begeleiding. Tevens kunnen huilbaby’s en kinderen die problemen hebben met bedplassen in veel gevallen met succes behandeld worden. Vaak biedt Chiropractie een uitkomst daar waar andere methoden geen verlichting kunnen brengen. Ook klachten buiten de wervelkolom kunnen behandeld worden: spierklachten en gewrichtspijnen in bijvoorbeeld de ellebogen (tennisarm), knieën, enkels en voeten. Zelfs bij artritis kan pijnverlichting en functieverbetering van de gewrichten bereikt worden met behulp van een Chiropractische behandeling. Omdat de organen en weefels in het lichaam een ongestoorde zenuwtoevoer nodig hebben voor een juist functioneren, is het niet moeilijk te begrijpen dat veel verschillende functiestoornissen in het lichaam gunstig kunnen reageren op Chiropractie. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor ‘vagere’ klachten zoals duizeligheid, vermoeidheid en lusteloosheid: niet zelden is daarvoor een oorzaak in de wervelkolom aan te wijzen.

Continue ReadingKerkelandenlaan 3-L | 1216 RN Hilversum | 035 6244633 | info@chiropractiehilversum.nl

035 6244633