• Head

Archive for 2011

Veel gestelde vragen

“Het manipuleren van gewrichten mag je niet te vaak doen, anders gaan ze loszitten”

Onjuist, er zijn vele methodieken ontwikkeld om gewrichten te manipuleren. Chiropractoren passen een zeer specifieke methode toe. Zodoende wordt geen groot gebied los gemanipuleerd, zoals bij andere disciplines soms wel gebeurt. Hier ligt de sleutel van veilig behandelen! Bovendien wordt door de snelheid van de technieken nooit de anatomische grens van een gewricht bereikt, zodat ook frequent behandelen geen negatieve neveneffecten geeft. Er zijn langlopende onderzoeken gedaan bij mensen die de gewoonte hebben hun vingers te knakken (wat vergelijkbaar is met een Chiropractische correctie). Deze mensen vertoonden na vele jaren geen verschil in hun vingergewrichten met een controlegroep.

“Het regelmatig behandelen maakt je afhankelijk”

Onjuist, mensen worden waarschijnlijk wel bewuster van hun lichaam en herkennen eerder een functiestoornis. Daar is niets mis mee en het voorkomt juist vaak serieuze problemen in een later stadium. Wij adviseren mensen om zich om de zoveel door ons te bepalen tijd (afhankelijk van hun probleem of belasting) te laten behandelen, om hen zo goed mogelijk te laten functioneren met zo min mogelijke interventie. We kunnen namelijk aan de hand van statistieken zien dat de mensen, die zich aan het geadviseerde behandelschema houden, gemiddeld minder vaak behandeld hoeven te worden dan diegenen die zelf de frequentie bepalen.

“Met gewrichtsslijtage moet je leren leven”

Onjuist, gewrichten die zijn aangetast door artrose, gaan pas pijnklachten geven als hun functionaliteit wordt belemmerd. Het behandelen van deze gewrichten geeft een duidelijke vermindering van pijnklachten. Het betreft hier een structureel probleem. Deze mensen wordt geadviseerd elke 3 a 4 maanden terug te komen voor een behandeling, aangezien de klachten langzaam blijken te recidiveren. Zij hebben dat er graag voor over.

“Chiropractoren veroorzaken hernia’s”

Onjuist, acute hernia’s kunnen op een niet-manipulatieve wijze, zonder rotatie, worden behandeld. We onderscheiden actieve en inactieve hernia’s. Zoals misschien al bekend is, hebben velen van ons uitpuilende tussenwervelschijven, zonder daar overigens last van te hebben.

Als zo’n tussenwervelschijf door bijvoorbeeld overbelasting wel klachten gaat geven, noemen wij dat een “actieve hernia”. Het behandelen van de “bewegingsunit” in kwestie, vermindert de overprikkeling daar, waardoor de tussenwervelschijf weer in de inactieve fase komt. In zeldzame gevallen treedt door de behandeling wel eens een reactie op, waardoor de al uitpuilende tussenwervelschijf in de actieve fase komt. Dit is dan echter maar tijdelijk.

“Chiropractie kan je alleen maar toepassen als de gewrichten volgroeid zijn”

Onjuist, jonge kinderen en vooral baby’s reageren uitstekend op een speciale niet-manipulatieve vorm van Chiropractie. Het betreft hier vaak kinderen, die na een moeilijke of juist heel snelle bevalling ter wereld zijn gekomen. Zo’n geboorte kan klachten geven als koliek, duidelijke voorkeurshouding, overstrekken, niet normaal kruipen of juist het overslaan van de kruipfase e.d. De specialisatie (Chiropractische) pediatrie is overigens een drie jarige nascholingsopleiding.

“Bekkeninstabiliteit mag je niet manipuleren”

Correct, het manipuleren van een instabiel bekken, ook al zijn de SI gewrichten geblokkeerd, geeft maar een tijdelijk effect en werkt soms zelfs averechts. In dat geval gebruiken wij de Sacro Occipitale Techniek. Dat is een niet-manipulatieve stabilisatietechniek, waarbij soms ook gebruik wordt gemaakt van een stabilisatieband en oefeningen. Als de eerste fase is gepasseerd, roepen wij vaak de hulp in van Caesar/Mensendieck of fysiotherapeut. Wij zien in de praktijk ook wel mannen met een milde vorm van bekkeninstabiliteit!

“Ik heb vele jaren met mijn probleem rondgelopen, maar uiteindelijk is het met Chiropractie pas opgelost. Waarom heeft niemand mij doorverwezen”?

Altijd moeten wij dan bekennen, dat wij de andere medische disciplines nooit goed op de hoogte hebben gebracht over de mogelijke meerwaarde van Chiropractie.

“Ik mag niet behandeld worden van mijn huisarts/specialist”

Dit komt voor als er bijvoorbeeld artrose/osteoporose/hernia etc. is geconstateerd. Het zal inmiddels duidelijk zijn dat wij door onze opleiding een grondig onderzoek kunnen verrichten, dat samen met de beschikbare radiologische diagnostiek een goed beeld geeft van de situatie. Samen met de grote diversiteit aan behandeltechnieken kan in de meeste gevallen wel behandeld worden. Mochten er desondanks toch contra-indicaties zijn, dan is het gebruikelijk de patiënt (terug) te verwijzen naar de betreffende huisarts.

“Wordt Chiropractie vergoed”

Chiropractie wordt door bijna alle zorgverzekeraars voor een groot deel vergoed. Wij zelf zijn tevreden met de eigen bijdrage, omdat wij daardoor altijd met gemotiveerde mensen te maken hebben.

Continue Reading

Chiropractie voor bedrijven

Chiropractoren zijn de specialist in het oplossen van rug en nek problemen. Dat is al vele malen bewezen in zogenaamde kosten-effectiviteits studies en natuurlijk in de praktijk, waarin aangetoond wordt dat chiropractoren snel weer mensen op de werkvloer hebben. Rugklachten zijn de grootste veroorzaker van ziekteverzuim, bekend is hoe kostbaar het is als een werknemer uitvalt.

Al enige jaren maken verschillende bedrijven tot volle tevredenheid gebruik van Chiropractie Hilversum. Sommigen claimen zelfs meer dan 80% vermindering van ziekteverzuim te hebben!
Door hun enthousiasme willen wij deze activiteit uitbreiden.

De werknemers van uw bedrijf die hier gebruik van willen maken worden door ons getest en zonodig behandeld. Tweemaal per jaar komen deze mensen voor een controle behandeling ter preventie van klachten. Afhankelijk van de omstandigheden zullen sommige wat vaker moeten. Mocht iemand tussentijds last krijgen dan wordt hij dezelfde dag behandeld als dit voor 9.00 gemeld wordt, anders de volgende dag. Werknemers die niet mee willen doen met het preventieplan, of zich niet aan de halfjaarlijkse controleafspraken houden, moeten in geval van calamiteiten op de normale wachtlijst van de praktijk (variërend van 1 tot 4 weken).

Infoavonden voor bedrijven

Meer kennis over hoe het lichaam werkt vermindert de kans op klachten. Daarom geven wij graag meer uitleg over het nut van chiropractie. U kunt hierbij denken aan algemene informatie over chiropractie, maar het is ook mogelijk een bepaald item te belichten.

Op ondernemers onder u hoeven we niet uit te leggen dat hier wat te winnen valt:

 1. de werknemer is verzekerd van snelle, effectieve en preventieve hulp bij klachten van het bewegingsapparaat;
 2. de werkgever heeft fors minder kosten aan ziekteverzuim;
 3. de chiropractor kan doen waar hij/zij goed in is: klachten verhelpen en voorkomen.

Continue Reading

Behandeling & Preventie

Allereerst stelt de Chiropractor u vragen over de klacht en over uw algemene gezondheidstoestand. De klacht kan namelijk samenhangen met andere gezondheidsklachten. Dan volgt een grondig lichamelijk onderzoek. De Chiropractor maakt gebruik van verschillende medische methoden om te kijken waar de pijn vandaan komt en hoe het gesteld is met de beweeglijkheid en de soepelheid van alle gewrichten die met de pijn te maken kunnen hebben.

De Chiropractor kan verschillende technieken toepassen op de wervelkolom. Die alle ten doel hebben de bewegingsbeperkingen op te heffen, zodat zenuwen, spieren, wervels en tussenwervelschijven hun werk weer goed en pijnloos kunnen doen. Zo komt het zenuwstelsel weer in balans. De behandeling is zelden pijnlijk, maar als dat wel het geval is, zal de Chiropractor u dat vooraf laten weten. De behandeling leidt doorgaans al op korte termijn tot verlichting. In het begin zult u éénmaal en in uitzonderlijke gevallen tweemaal per week worden behandeld. Hoe beter het gaat, des te meer tijd zal er tussen de behandelingen zitten. Om te voorkomen dat klachten later terugkeren, kan het raadzaam zijn om van tijd tot tijd terug te komen voor controle.  

Behandeltechnieken

Diversified

Dit is de oudste en meest voorkomende Chiropractische behandeltechniek. Hij wordt gekenmerkt door een snelle, korte beweging, waardoor de correcties een bepaald fysiologisch effect op het lichaam hebben. Deze techniek kan gepaard gaat met een knakkend geluidje.

Gewrichtskrak

Dit knakkende geluid komt voort uit een veranderingsproces van de stikstof in de gewrichtsvloeistof: van een vloeibare naar een gasvormige fase. Het ontstaan van dit gasbelletje veroorzaakt het knakkende geluid. Het is eigenlijk te vergelijken met het beruchte knakken van de vingers. Uit verschillende wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat dit absoluut geen schadelijke gevolgen heeft voor de gewrichten.

Cox

Bij deze techniek worden op zeer subtiele wijze het betreffende wervelelement en de bijbehorende tussenwervelschijf gecorrigeerd. Dit is dan ook een zeer waardevolle techniek voor het behandelen van hernia’s. Deze techniek wordt overigens ook vaak bij andere wervelproblemen toegepast.

SOT

Deze techniek waar geen manipulaties aan te pas komen, wordt gebruikt voor drie probleemgroepen: hernia, bekkeninstabiliteit en een combinatie van hoofd- en rugklachten.

Activator

Dit is een mechanische behandeltechniek, waarbij met een gedoseerde impuls een effect wordt bereikt op bepaalde, korte spieren tussen de wervels, zodat een normale beweeglijkheid tussen de wervels wordt verkregen.

Toftness

Dit is wel de lichtste Chiropractische behandeltechniek. Met een lichte druk onder een bepaalde hoek, die door middel van een meetinstrument wordt bepaald, worden de wervelsegmenten weer functioneel gemaakt. Het is de techniek bij uitstek, als er een contra-indicatie bestaat voor enige druk op het lichaam.

Preventie

Een probleem begint vaak heel klein. Het kan verschillende oorzaken hebben zoals een val of verstapping, overbelasting, een verkeerde werkhouding of slijtage van gewrichten. Gewoonlijk is er echter sprake van een combinatie van deze oorzaken. In eerste instantie hoeft dit geen duidelijke klachten te geven. Meestal zijn het heel subtiele waarschuwinkjes die aangeven dat er iets aan de hand is.

Het begint vaak met ochtendstijfheid of irritatie in een bepaalde houding. Vaak verdwijnt de klacht weer vanzelf, want het lichaam hoort hiervan te herstellen. Maar soms gebeurt dit niet en kan het probleem worden ‘gecompenseerd’ door het lichaam: de spanning die door dit probleem ontstaan is in bijvoorbeeld de lage rug, wordt dan verdeeld over een groter of ander gebied. In dat geval hebt u er wel minder last van, maar het probleem is niet opgelost! Als u vervolgens te maken krijgt met bijvoorbeeld stress of griep, komen de symptomen weer terug, alleen nu heviger en vaak langer. Dit proces kan zich verschillende malen herhalen waarbij de situatie intussen verergert totdat u het een klacht noemt. U wilt natuurlijk dat het lichaam weer normaal en zonder klachten functioneert, daarom moeten we bij de oorzaak beginnen. Tijdens de Chiropractische behandelingen gaat u door de volgende fasen.

Pijnbestrijdingfase

Eerst beginnen we met pijnbestrijding, zodat u zich weer zo snel mogelijk beter voelt. Maar pijnbestrijding is niet ons hoofddoel, want dat kan een pijnstiller ook. Waar het ons om gaat, is het lichaam weer normaal en in balans te laten functioneren. De pijnbestrijdingfase gaat over in een volgende fase.

Correctiefase

In dit stadium wordt u een maal per week behandeld. In deze fase ligt de nadruk op het in balans laten functioneren van uw lichaam, zodat het weer de dagelijkse belasting aankan. Als uw Chiropractor d.m.v. testen de tijd rijp acht, komt u in weer een volgende fase terecht.

Rehabilitatiefase

In deze fase wordt de tijdsspanne tussen de behandelingen vergroot en wordt er gekeken of er geen terugval plaatsvindt. Een terugval kan veroorzaakt worden doordat u bijvoorbeeld een beroep of hobby hebt die u weer last bezorgt. Ook is het mogelijk dat er in de structuur van de wervelkolom iets niet optimaal is door bijvoorbeeld gewrichtsslijtage of een beschadiging. Als de maximale behandeltussentijd is bepaald, komt u in de laatste fase.

Preventiefase

Deze fase is bedoeld om het behaalde resultaat te behouden. Dat is vergelijkbaar met de controlebehandelingen van uw tandarts. Uw Chiropractor kan in dit stadium uitstekend de behandeltussentijd bepalen, zodat er met een zo min mogelijk aantal behandelingen een zo optimaal mogelijk resultaat behaald wordt. Op die manier kan uw Chiropractor een belangrijke bijdrage leveren aan uw gezondheid.

Aanbevelingen

Zwellingen

Mogelijk gaat uw klacht gepaard met zwelling tussen de wervelgewrichten. In dat geval zal uw Chiropractor u adviseren om ijs te gebruiken. Toepassing van ijs wordt altijd gedaan op de wervelkolom, dus niet op bijvoorbeeld de bil, ook al voelt u daar de pijn. U kunt daarvoor een in de praktijk te verkrijgen gel ijszak gebruiken, maar ook een zak met sperzieboontjes uit de vriezer voldoet. Mocht de klacht gepaard gaan met spierproblemen dan kunt u daar warmte op toepassen. Uw Chiropractor zal u uitleggen hoe u dat moet doen.

Oefeningen

Een enkele keer zult u oefeningen voorgeschreven krijgen, maar meestal worden deze door ons in een later stadium preventief toegepast om een behaald resultaat te behouden. In uitzonderlijke gevallen wordt een rugbrace of een bekkenband voorgeschreven. Na de tweede behandeling wordt u aan de hand van een piramidemodel uitgelegd hoe een klachtenpatroon ontstaat. U krijgt dan een idee over hoe de klacht bij u ontstaan is en hoe u dergelijke problemen in de toekomst kunt voorkomen.

Preventie Tips

Sta ontspannen rechtop waarbij uw gewicht gelijk over beide voeten verdeeld is. Een doorgezakte of doorgebogen houding veroorzaakt namelijk grote spanning op uw hele rug. Besteed daarom veel aandacht aan uw houding.

 • Ga goed door uw knieën wanneer u een zwaar voorwerp tilt. Houd dat voorwerp dicht bij uw lichaam en verdeel het gewicht evenredig over beide zijden van uw lichaam. Terwijl u tilt, draait u nooit vanuit uw middel. Een zware last is gemakkelijker met vier dan met twee handen te dragen. Vraag daarom gerust een ander om u een handje te helpen.
 • Let op uw lijn. Overtollig gewicht sjouwt u voortdurend met u mee. Dat kan rugklachten veroorzaken.
 • Gebruik thuis, in de auto en op de werkplek stoelen die voldoende steun aan de onderrug geven.
 • Vermijd onafgebroken zitten en sla daarbij de benen niet over elkaar.
 • Wissel langdurig autorijden af met rustpauzes om uw benen te ontspannen en een andere houding aan te nemen.
 • Draag goedzittende schoenen die voldoende steun geven wanneer u een lange tijd moet staan of lopen.
 • Blijf energiek en gezond. Uw gezondheid kunt u waarborgen door sporten te beoefenen die uw rug niet te veel belasten, zoals zwemmen en wandelen. Verantwoorde sportbeoefening begint met een goede warming-up en na afloop een cooling-down.
 • Probeer op de zij te slapen of anders op de rug, maar nooit op de buik! Op de buik slapen veroorzaakt te veel druk op de nek en de onderrug, waardoor klachten kunnen ontstaan. Bij het op de zij slapen, plaatst u het kussen onder uw hoofd en nek. Uw nek dient ondersteund te worden, zodat het op dezelfde hoogte komt te liggen als de rest van de wervelkolom. U kunt eventueel een kussentje tussen uw gebogen knieën leggen, waardoor de druk op de onderrug vermindert. Als u toch de neiging heeft om op de buik te rollen, leg dan een kussen tegen uw borst aan. Als dit niet voldoet, weet uw Chiropractor nog andere manieren.
 • Consulteer regelmatig de Chiropractor, omdat Chiropractisch onderzoek en de daarop gebaseerde behandeling meehelpen uw rug in een goede conditie te houden en u van pijn te vrijwaren. Ook kan de Chiropractor u oefeningen aanbevelen die uw onderrug soepel en beweeglijk houden. Voor een optimaal resultaat is het wel nodig deze oefeningen met enige regelmaat uit te voeren.

Continue Reading

Zwangerschap

Chiropractische zorg kan jou en je baby helpen bij een gezondere zwangerschap en bevalling. Chiropractie is veilig en aangenaam. Uit medische studies is gebleken dat je algehele gezondheid baat heeft bij chiropractische behandelingen.

Uit een studie, geleid door Irvin Hendryson M.D., Lid van de American Medical Association board of trustees, blijkt dat vrouwen die tijdens hun zwangerschap bij een Chiropractor in behandeling waren geweest, zich tijdens de zwangerschap en de bevalling comfortabeler voelden. Tegenwoordig nemen vrouwen steeds vaker de verantwoording voor hun eigen lichaam. Ze eten gezonder, hebben meer lichaamsbeweging en ze onderzoeken alle mogelijke manieren om hun gezondheid zo optimaal mogelijk te houden. Chiropractie moet je zien als een belangrijk onderdeel van de gezondheidszorg voor (zwangere) vrouwen.

Chiropractie voor uw lichaam en uw baby

Een Chiropractor controleert je wervelkolom en bekken op functionaliteit. Gebrekkig functioneren van de wervelkolom beschadigt het zenuwstelsel en beïnvloedt het gehele lichaam, Als er zich een probleem in de wervelkolom bevindt, zal de Chiropractor deze door middel van Chiropractische behandelingen willen corrigeren, zodat de spanning van de wervelkolom afneemt. Een lichaam zonder storingen functioneert beter en heeft een hogere weerstand tegen ziekten, wat je algehele gezondheidstoestand ten goed komt, Je zou dit dan ook de essentie van Chiropractie kunnen noemen.

Het bovenstaande is voor zwangere vrouwen, van wie het lichaam zo gezond en sterk mogelijk moet zijn, om de moeilijkheden tijdens de zwangerschap en de bevalling te kunnen overwinnen, zeer belangrijk. Chiropractie verzekert u ervan, dat de voortplantingsorganen en andere stelsels, die zo belangrijk zijn voor een gezonde zwangerschap, ongehinderd de zenuwprikkelingen vanuit de wervelkolom kunnen ontvangen.

Zwangere vrouwen hebben bijzondere zorgen

Er zijn vele zaken waar zwangere vrouwen zich ongerust over maken, namelijk: zwanger blijven, ochtendziekte, de ontwikkeling van de baby, rugpijn, pijn aan hun benen en of hun bevalling goed en (hopelijk) makkelijk verloopt. Kan Chiropractie dan iets voor hen betekenen? De praktijk wijst uit dat dit mogelijk is. Chiropractie kan vrouwen helpen om op een gezonde manier zwanger te worden en te blijven, en verhoogt teven de kans om van volgroeide en gezonde baby’s te bevallen.

Zwangere vrouwen hebben bijzondere behoeften

Gedurende een zwangerschap vinden er veel natuurkundige en hormonale veranderingen plaats. Dit is nodig om een optimale omgeving voor de ontwikkeling van de baby te creëren. Dit complexe proces heeft betrekking op het hele lichaam van de zwangere vrouw. De gehele spier- en beenderstructuur is betrokken bij de groeiende buik, de “eenden loop” en de toenemende gebogen onderrug. Het bekken verandert al vrij vroeg in de zwangerschap onder invloed van oestrogenen en relaxine. Deze hormonen zorgen ervoor dat de gewrichtsbanden ontspannen en zachter worden, zodat ze samen met de toenemende gewrichtsvloeistof de gewrichten van het bekken verwijden. De toenemende mobiliteit beperkt zich niet alleen tot het bekken, maar is ook vaak in andere gewrichten merkbaar. Als de baarmoeder zich vergroot, verplaatst het centrale evenwicht zich. Er kunnen storingen in de wervelkolom ontstaan, met als resultaat kramp in de spieren en zenuwpijnen. Door de verandering van het postuur komt er meer druk op het bekken en de lage rug, met als mogelijke gevolg lage rugpijn. Vijftig procent van alle zwangere vrouwen klagen over lage rugpijn tijden de zwangerschap. Om de verandering in de lage rug te compenseren gaan veel vrouwen voorover lopen, waardoor men problemen in de nek zou kunnen oplopen. Het gevolg is vaak hoofdpijn, misselijkheid en slapeloosheid.

Algemene vragen en antwoorden over Chiropractie en zwangerschap

Is Chiropractie veilig bij zwangerschap?

Heel veilig en erg verstandig voor moeder en kind.

Is een Chiropractische behandeling moeilijk uitvoerbaar tijdens de zwangerschap?

Helemaal niet. Chiropractoren zijn speciaal getraind om vrouwen tijden hun zwangerschap te behandelen en de meeste Chiropractische behandeltafels kunnen speciaal voor zwangere vrouwen worden aangepast.

Kan men gedurende de gehele zwangerschap behandeld worden?

Ja. Er zijn zelfs patiënten die tijdens hun bevalling nog een Chiropractische behandeling krijgen, omdat het baren stopt. Na de behandeling kunnen de vrouwen hun kind alsnog langs de normale weg baren. Moet ik problemen tijdens mijn zwangerschap hebben om naar de Chiropractor te gaan? Helemaal niet, men kan ook preventief naar de Chiropractor gaan. Periodieke Chiropractische onderzoeken zouden even normaal als de maandelijkse zwangerschapscontroles bij een verloskundige moeten zijn.

Wanneer moet ik mij op wervelkolom problemen laten controleren?

Het zou het allerbeste zijn om zich al vóór de zwangerschap op wervelkolom problemen te laten controleren; dan bent je verzekerd van een goede stand van het bekken en een gezonde wervelkolom. Als je al zwanger bent kunt u ook gedurende de zwangerschap en onmiddellijk na de bevalling Chiropractische zorg ontvangen.

Kan ik ook met mijn baby naar de Chiropractor?

Indien nodig, kan een enkele dagen oude baby al een Chiropractische behandeling ontvangen.

Een Chiropractisch onderzoek kan uitwijzen of een behandeling kan bijdragen aan de gezondheid van je baby.

Continue Reading

Baby’s & Kinderen

“Mijn zoon zit vaak krom en scheef, zou er eens naar gekeken kunnen worden? Hij is nog maar 5 jaar, is hij niet te jong voor een behandeling?”

Het antwoord is NEE! Kinderen kunnen vanaf het moment dat ze geboren worden, naar de chiropractor voor controle. Men denkt dat vooral oudere mensen rugklachten hebben, maar er zijn ook kinderen met problemen in de wervelkolom. Deze problemen ontstaan in veel gevallen al op jonge leeftijd, door de geboorte of een val bijvoorbeeld.

Waarom laten nakijken?

De wervelkolom is belangrijk voor het goed functioneren van het lichaam en voor de gezondheid in het algemeen. Als de wervels blokkeren, raken de zenuwen geïrriteerd met als gevolg dat het communicatiesysteem wordt verstoord. Ook past het lichaam zich aan deze veranderingen aan. Als dit in een vroeg stadium wordt verholpen dankzij specifieke correcties, ondervindt de verdere ontwikkeling hier geen hinder meer van.

De geboorte kan irritaties veroorzaken in de wervelkolom Met name bij een tang- of vacuümverlossing, opgewekte persweeën of een keizersnede ontstaat er vaak spanning in de wervelkolom. Ook bij een makkelijke, hele snelle bevalling kan het trekken aan de baby problemen veroorzaken.

 

Wanneer naar de chiropractor?

Er is geen minimum leeftijd verbonden aan een bezoek aan de chiropractor; het kan nooit te vroeg zijn! Het kind heeft er baat bij om met regelmaat bij de chiropractor langs te gaan. Als er klachten zijn maak dan meteen een afspraak.

 

Doet de behandeling geen pijn?

Afhankelijk van de leeftijd van een baby of kind worden verschillende technieken toegepast. Het zijn allemaal lichte en zachte technieken. Vaak is een lichte druk met de vinger al voldoende om de wervels te corrigeren Afhankelijk van de duur en aard van de klacht is een aantal behandelingen achter elkaar gewenst.

Ondanks dat er nog geen wetenschappelijk onderzoek naar gedaan is kan chiropractie succesvol zijn bij de volgende klachten:
 • Problemen met borstvoeding en drinken
 • Onrust, nervositeit, veel huilen
 • Slaapproblemen
 • Voorkeurshouding met name van het hoofd
 • Overstrekte houding
 • Asymmetrisch bewegen van armen en benen
 • Het kind kruipt niet normaal/slaat het kruipen over
 • Steeds vallen/ slepen met een been
 • Terugkomende oorontstekingen
 • Ongelijke hoogte van oren, schouders, bekken
 • Een been lijkt korter
 • Een voet naar buiten/binnen gedraaid; schoenen slijten ongelijk

Natuurlijk kunnen bovenstaande problemen ook door andere storingen komen. Met behulp van een uitgebreid onderzoek bekijkt de chiropractor of behandeling nodig is.

Continue Reading

Bekkeninstabiliteit

Bekkeninstabiliteit komt voor tijdens of na een zwangerschap of kan een gevolg zijn van een ongeluk. Het bekken wordt in gezonde toestand bijeen gehouden door zeer sterke banden. Als hierin rek is gekomen of de banden zijn gescheurd, dan wordt het bekken instabiel en komt er als het ware ‘ruimte’ in dit gewricht. Vervolgens kan er vocht in deze normaliter droge ruimte komen, waardoor grote druk op de bekkenbanden ontstaat. Door de verslapte banden ontstaat instabiliteit in het bekkengewricht en kan daardoor ook de wervelkolom verschuiven, met allerlei pijnklachten tot gevolg.

Domino-effect

Het bekken vormt de basis van de rug en draagt het lichaamsgewicht. Het bekken bestaat uit een centraal driehoekig gedeelte, het heiligbeen, met aan weerszijden twee heupbeenderen. Dit geheel wordt bij elkaar gehouden door sterke bekkenbanden.

De bekkenbanden zijn normaal zeer sterk maar zijn kwetsbaar als het lichaam (neurologisch) uit balans raakt. Bovendien zijn zij gevoelig voor rekkingen en scheuren bij b.v. zwangerschap, bevalling, vallen, sport-, verkeer- en beroepsongevallen. Als bekkenbanden verrekken of scheuren komt er wat ruimte in het bekkengewricht, waardoor dit normaal droge gewricht zich vult met vloeistof. Hierdoor gaat het bekkengewricht teveel bewegen en spreekt men van instabiliteit.

Doordat het bekken de basis vormt van de wervelkolom, heeft bekkeninstabiliteit gevolgen voor het totale functioneren van het lichaam.

In feite is er sprake van een domino-effect: het heiligbeen kan verzakken waardoor de wervelkolom naar een kant gaat hangen, door de zijwaartse krachten raakt het zenuwweefsel geïrriteerd, waardoor de functie van de zenuwen wordt verstoord. Dit heeft gevolgen voor het gehele zenuwstelsel dat tal van functies controleert en coördineert. In feite fungeren deze plekken als stoorzender. Per patiënt kunnen de gevolgen en klachten zeer divers zijn, ook de intensiteit van de klacht is per persoon verschillend.

Bekkeninstabiliteit & zwangerschap

Bekkeninstabiliteit tijdens of na de zwangerschap wordt ook wel ‘Symfysiolyse’ genoemd. Daarbij heeft de patiënt niet alleen last van het bekkengewricht, ook het schaambeen (symfyse) is dan pijnlijk. Tijdens de zwangerschap is het normaal dat hormonen de banden in het heupgewricht verweken en hierdoor wat verzwakken. Dit is nodig voor een voorspoedige bevalling. De gevolgen van teveel ruimte in het bekkengewricht zijn eerder in deze folder beschreven.

Klachten

Bij bekkeninstabiliteit passen verschillende kenmerkende symptomen. Zo vindt een patiënt die lijdt aan deze klacht het niet prettig om te zitten op een zachte ondergrond, omdat zij dan geen steun heeft. Door te zitten op een stevige ondergrond, komen er minder krachten op de bekkenbanden. Verder is het voor een patiënt met een instabiel bekken pijnlijk om op één been te staan, en is het (bijna) onmogelijk om de heupen vanuit een liggende positie (door op de benen of voeten te steunen) omhoog te brengen.

Andere klachten van bekkeninstabiliteit zijn:
 • lage rugpijn
 • slijmbeurs ontstekingen van het heupgewricht
 • menstruatieklachten
 • nekpijn
 • duizeligheid
 • hoofdpijn
 • problemen met het kaakgewricht

Bij bekkeninstabiliteit zal de patiënt merken dat wandelen goed mogelijk is. Dit is te verklaren doordat de bekkenbanden tijdens een lopende beweging door actieve spieren ontlast worden. Bij een zittende of liggende houding ontspannen de spieren, waardoor de banden het weer alleen moeten doen.

Rol van de chiropractor

Bij het behandelen van bekkeninstabiliteit streeft de chiropractor naar het stabiliseren van het bekkengewricht, waarna de bekkenbanden uit zichzelf kunnen helen en/of aansterken. Bij deze methode, die de Sacro-Occipitale techniek wordt genoemd, zorgt de chiropractor ervoor dat het bekken rust op twee wigvormige blokjes. Hierdoor komt er een druk op het bekkengewricht, waardoor het opgehoopte vocht weg wordt gedrukt en de ruimte in het bekkengewricht wordt verminderd. Opvallend aan deze behandelmethode is dat de chiropractor geen manipulatieve correcties toepast. In sommige gevallen zal de chiropractor na de behandeling een heupband aanraden. Door deze band blijft de bewerkstelligde positie behouden, zodat de bekkenbanden worden ontlast en daardoor kunnen genezen. De Sacro-occipitale techniek is ontwikkeld door dr. M.B. DeJarnette. Deze Amerikaanse arts wijdde meer dan een halve eeuw aan fysiologisch en anatomisch onderzoek van het menselijke lichaam.

Wat kan de patiënt zelf doen?

Wie lijdt aan bekkeninstabiliteit, weet al dat ‘niet forceren’ steekwoorden zijn die horen bij deze klacht, net als ‘goed luisteren naar het lichaam’. Zo kan twintig minuten wandelen ontspannend zijn, maar twee uur te belastend. Oefeningen doen of rust houden, hebben in eerste instantie geen positief effect op de banden die verzwakt of gescheurd zijn. Zoals eerder gemeld zal de chiropractor eerst proberen het bekkengewricht te stabiliseren. Daarna zal hij of zij u adviseren om onder begeleiding van een mensendiecktherapeut of gespecialiseerde fysiotherapeut te gaan trainen.

Wat kan de patiënt beter niet doen?

Zitten, liggen en ook langdurig staan, worden bij bekkeninstabiliteit afgeraden. Tillen en bukken zijn schadelijke bewegingen en moeten absoluut worden vermeden.

Continue Reading

Artrose

Artrose is een mooie term voor slijtage. Het is een gewrichtsaandoening die ontstaat tijdens het natuurlijke verouderingsproces. Er is sprake van het verstijven van het kraakbeen en komt het meest voor in de knie, rug en heup. Vaak wordt er bij artrose gezegd: “Er is niets aan te doen, u moet ermee leren leven”. Dat is niet helemaal waar. Ook al kan het proces niet worden teruggedraaid, de Chiropractor kan de pijn en stijfheid verminderen en het slijtageproces vertragen.

Symptomen

Artrose is te herkennen aan een beperkte beweeglijkheid (stijfheid) van de aangedane gewrichten. Dat gaat vaak gepaard met pijn rond het verstijfde gewricht. Zit de artrose in de wervelkolom, dan kan de pijn uitstralen naar armen, benen, hoofd of borst. Soms hebt u daarbij last van tintelingen. Kenmerkend voor artrose is dat de pijn het ergst is als u net met bewegen begint. ‘s Morgens bijvoorbeeld bij het opstaan of na een lange zit. De pijn neemt af als u eenmaal op gang bent gekomen. Alleen bij artrose in een vergevorderd stadium houdt de pijn ook daarna nog aan.

Oorzaken

Naarmate de leeftijd vordert, neemt de soepelheid van het kraakbeen af, omdat het droger en stijver wordt. Zo ontstaat artrose. Dat overkomt uiteindelijk iedereen, al heeft niet iedereen er last van. De kans op pijn kan toenemen door te weinig beweging, zwaar werk, een verkeerde houding of oude blessures. Door de stijfheid van het gewricht en de pijn gaat u minder soepel bewegen. Dat veroorzaakt nog meer klachten. Omliggende zenuwen en weefsel (spieren, banden en gewrichtskapsel) kunnen geïrriteerd raken. Als andere gewrichten het werk van het stijve gewricht gaan overnemen, dan kunnen die overbelast raken en ook pijn gaan doen.

Behandeling

De chiropractor zorgt ervoor dat u op een betere manier gaat bewegen. Kern van de behandeling is het toepassen van druktechnieken. Door te drukken op bepaalde plekken wordt het gewricht gecorrigeerd. Er ontstaat weer meer gewrichtsvloeistof in het gewricht en daardoor gaat het bewegen soepeler. Bovendien komt alles om het gewricht heen (zoals zenuwen, spieren en gewrichtsbanden) weer op de juiste plaats, zodat de pijn vermindert. Spieren ontspannen zich weer en u beweegt een stuk prettiger! Zelfs zware artrose kan zo verlicht worden. De behandeling is doorgaans niet pijnlijk, maar als dat wel het geval is, zal de chiropractor dat vooraf laten weten. U kunt er zelf ook aan bijdragen om uw gewrichten soepel te houden. De chiropractor zal u oefeningen voorschrijven. Ook advies over een goede houding of voeding kan deel uitmaken van de behandeling. Uw inzet draagt in belangrijke mate bij aan het succes van de behandeling en het wegblijven van de klachten.

Preventie

Beweging is de beste remedie tegen artrose, zowel ter voorkoming als ter genezing ervan. Mits dat op een verstandige manier gebeurt! Verkeerd bewegen kan de klachten juist doen verergeren. Rustige, geleidelijke bewegingen zoals lopen, fietsen en zwemmen zijn het beste. Plotselinge, felle bewegingen kunt u beter vermijden. Ook zijn goede voeding en een goede houding van belang. Uw chiropractor kan u over al deze zaken adviseren.

Continue Reading

Scoliose

Waarschijnlijk brengt geen andere afwijking van de wervelkolom zoveel angst en verwarring teweeg als scoliose. Vooral bij ouders van kinderen met een zogenaamd verhoogd risico.

Scoliose

Scoliose betekent in strikt medische zin een “zijwaartse wervelkolomverkromming”. Het is een afwijking die begint in de kinderjaren, omdat de groeiende wervelkolom er zeer ontvankelijk voor is. Meisjes vormen de grootste risicogroep; de verhouding ten opzichte van jongens is ongeveer één op negen. De meest getroffen leeftijdsgroep is die van de acht -tot twaalfjarigen. Ondanks jarenlange studies en wetenschappelijke onderzoeken is scoliose nog steeds moeilijk te verklaren. Het probleem is dat deze kwaal een zeer gecompliceerde aandoening is met tientallen variaties. Terwijl enkele van die variaties bekend en voorspelbaar zijn, blijven vele andere een raadsel. Het succes van de behandeling hangt af van het type scoliose en de ernst ervan. Maar waar alle deskundigen het over eens zijn, is dat snel ingrijpen van het grootste belang is. Hoe eerder scoliose ontdekt en behandeld wordt, des te groter de kans op genezing is.

De traditionele medici zeggen dat vijfentachtig tot negentig procent van alle gevallen van scoliose een onbekende oorzaak heeft. In tien tot vijftien procent van de gevallen wordt scoliose veroorzaakt door: een tumor, infectie, spierziekte, zenuwziekte of een aangeboren afwijking.

De Chiropractische verklaring van scoliose

Ontelbare gewrichtsbanden en spieren staan in verbinding met de wervelkolom. Deze gewrichtsbanden en spieren lopen, elk in een gelijk aantal, in tegenovergestelde richting aan beide kanten van de wervelkolom. Normaal gesproken is de rek aan iedere kant gelijk, waardoor de wervelkolom mooi in het midden blijft. Maar als een paar spiergroepen aan de ene kant meer rek hebben dan aan de andere kant van de wervelkolom, ontwikkelt zich een kromming.

Waarom trekken de spieren aan de ene kant samen en is de rek groter dan die aan de andere kant?

De reden voor gespannen spieren

Elke spier in ons lichaam wordt gestimuleerd door zenuwen, die motorische zenuwimpulsen van de hersenen aan het spierweefsel doorgeven. Normaal gesproken zijn deze impulsen net sterk genoeg om de stand van de spieren te handhaven, wat zich uit in een lichte samentrekking van die spieren. Een spier trekt overmatig samen als er iets extreems gebeurt, waardoor de motorische zenuwimpulsen worden overgestimuleerd. Als dit gebeurt bij een spier die langs de wervelkolom loopt, trekt deze spier samen met als gevolg dat er een kromming in de wervelkolom ontstaat.

Vormen van scoliose

De meeste vormen van scoliose kunnen worden onderverdeeld in twee grote groepen: functionele scoliose en structurele scoliose. Elke groep kent weer talrijke onderverdelingen

Functionele scoliose

Bij functionele scoliose kan de kromming, bij krachtinspanning van de spieren als men ligt, uitgetrokken worden. Er ontstaat nauwelijks een verandering in de structuur van de wervels, maar vaak wel een aanzienlijke verandering in de spierspanning, en op den duur ook in het functioneren van de gewrichtsbanden.

Een abnormale kromming van de wervelkolom is vaak het gevolg van de zwaartekracht en verandering in de spieren, de pezen en de gewrichtsbanden. Het effect hiervan is dat sommige spieren en gewrichtsbanden sterker en korter worden, terwijl andere zwakker worden en uitgerekt raken. Sommige zenuwen worden gestimuleerd, terwijl andere geremd worden. Al deze factoren zorgen ervoor dat alle segmenten draaien en kantelen. Als dit geleidelijk gebeurt, zoals in de meeste gevallen van scoliose, voelt men waarschijnlijk geen pijn, zodat men niet gewaarschuwd wordt dat de gezondheid gevaar loopt. De oorsprong van functionele scoliose kan zijn: een beschadiging aan de wervelkolom, een storing in het balansmechanisme van het lichaam, een door pijn aangepaste, maar verkeerde positie die een gewoonte is geworden, een sluimerende ontsteking, slechte verdeling van het lichaamsgewicht, reflectie van een emotionele storing of een combinatie van deze factoren. Heel vaak blijkt de oorzaak een ongelijke heup of een been dat langer is dan het andere, zodat het bekken aan de kant van het korte been naar beneden zakt. Een doorgezakte voet of een zwakke enkel kan ook de oorzaak zijn van het schuin naar één kant aflopende bekken.

Structurele scoliose

Een structurele scoliose kunt u niet op eigen kracht uitrekken. Ten gevolge van bot -en weefselverandering is de kromming stijf. Een structurele scoliose is doorgaans het gevolg van een ernstig ongeluk, een geboortetrauma, een ziekteproces of een langdurige, functionele scoliose die niet werd gecorrigeerd.

Hoe kunt u scoliose ontdekken?

Een jaarlijks onderzoek door de Chiropractor tijdens de groeiperiode van uw kind is van groot belang. De eerste tekenen van scoliose kunnen zo tijdig onderkend worden. Ouders kunnen echter ook zelf de vinger aan de pols houden. Onderstaand lijstje kan daarbij een leidraad zijn. Hoe eerder u met dit onderzoek begint des te beter het is.

Laat het kind voor u staan met de rug naar u toe en de armen langs het lichaam. Let op de volgende punten:
 • Het hoofd moet rechtop in het midden staan en mag niet overhellen.
 • De schouders moeten op gelijke hoogte staan.
 • Met afhangende armen reiken de vingertoppen even ver.
 • Leg uw handen op de heupen van het kind en controleer of deze op gelijke hoogte zijn.
 • Laat het kind voorover buigen en kijk of de borstkast van achteren gezien aan beide zijden van de wervelkolom gelijk is.
 • Als één schoen sneller slijt dan de andere, zou er iets mis kunnen zijn met de wervelkolom.
 • Let op de zoom van de rok van uw dochter. Kijk of de rok recht hangt; één hoger hangende kant kan wijzen op een probleem.

Idiopatische (oorzaak onbekend) scoliose

Een idiopatische scoliose zit vaak in de familie. Vaders kunnen deze vorm van scoliose doorgeven aan hun dochters en moeders aan zonen en dochters. Als er in de familie aanleg bestaat voor idiopatische scoliose is het extra belangrijk om uw kinderen al op jonge leeftijd te laten onderzoeken.

Onderzoeken

Uit onderzoeken is gebleken dat onder schoolgaande jeugd meer dan zevenenzestig procent, in meer of mindere mate, afwijkingen in de wervelkolom werden geconstateerd.

Neurologische storing

De nieuwste onderzoeken naar scoliose tonen aan dat de oorzaak ligt in het zenuwstelsel, dat de houding, lichaamsbalans en positionering controleert. Een ander rapport, dat de resultaten van een Chiropractische behandelwijze van circa honderd patiënten onderzocht, laat een vooruitgang zien bij achtenveertig procent van hen. Namelijk een totale correctie bij 6,8 procent, een belangrijke verbetering bij 35,6 procent, een lichte verbetering bij 41,2 procent. Terwijl 16,4 procent geen enkele verbetering of zelfs een verslechtering van de verkromming liet zien. Er zijn echter nog te weinig en te beperkte onderzoeken gedaan. Het laatste woord over deze mysterieuze ziekte is dan ook nog zeker niet gezegd.

Brace

In het begin werd gehoopt dat een brace/korset een blijvende verbetering van scoliose zou bewerkstellingen. Dit optimisme kwam voort uit studies die lieten zien dat vijftig procent van de verkromming gecorrigeerd werd na het aanbrengen van een brace. Als we het gebruik van de brace langere tijd volgen, blijkt er echter een geleidelijke teruggang van de correctie op te treden. Zeker als de patiënt na verloop van tijd met het gebruik ervan stopt. In een studie werden tweeëndertig adolescente meisjes die een brace droegen vergeleken met tweeëndertig meisjes die geen enkele behandeling ondergingen. Het resultaat van die studie: “er is statistisch gezien geen belangrijk verschil tussen de twee groepen”.

De Chiropractische aanpak

De basisbeginselen van de Chiropractische behandeling zijn: de wervelkolom vrij maken van druk, het bereiken van balans en het behouden van een gezond en goed functionerend lichaam. Kortom, het bereiken van een zo normaal mogelijk werkende wervelkolom. De behandelingen zijn erop gericht de beweeglijkheid van de wervelkolom en het functioneren van het zenuwstelsel door middel van gedoseerde mechanische impulsen te herstellen. Een lichaam zonder zenuwstress is beter in staat allerhande ziekten en abnormaliteiten te weerstaan, inclusief scoliose. Onderzoeken die suggereren dat scoliose waarschijnlijk veroorzaakt wordt door neurologische storingen, versterken de veronderstelling dat een Chiropractische aanpak uitermate geschikt is. Het centralezenuwstelsel moet stressvrij zijn om het lichaam gezond te houden. Chiropractoren zijn in staat de meeste vormen van scoliose te corrigeren, vooropgesteld dat de scoliose niet te vergevorderd is, de patiënt niet te oud is en de mate van de verkromming niet te extreem is. Om het verloop van de afwijking te kunnen volgen, is regelmatige controle en evaluatie erg belangrijk.

Preventie

Als u de Chiropractor regelmatig bezoekt, zal hij u zorgvuldig onderzoeken en, indien nodig, de wervels corrigeren. De werkwijze van de Chiropractor is ontwikkeld om wervelkolomproblemen op te sporen en te corrigeren, voordat andere gezondheidsproblemen de kans krijgen zich te ontwikkelen. Vrijwel alle autoriteiten zijn het er over eens, dat vroege herkenning van scoliose en corrigerende zorg, snellere en betere resultaten opleveren. Vergevorderde scoliose ontstaat namelijk door verwaarlozing. Dit feit onderstreept nog eens het belang van periodieke Chiropractische onderzoeken. Een goede accurate inschatting van wat een Chiropractische behandeling voor iemand kan betekenen, kan pas worden gemaakt als men de natuurlijke oorzaak van de kromming heeft kunnen volgen vanaf de kindertijd. Dit is echter zelden het geval, omdat de meeste mensen met scoliose pas professionele hulp zoeken als zij al klachten hebben.

Continue Reading

Bovenrug

De bovenrug is dat deel van de rug waar de wervels verbonden zijn met ribben. Pijn in de bovenrug gaat vaak gepaard met stijfheid en pijn op andere plaatsen in rug, nek of borst. De Chiropractor is gespecialiseerd in rug en aanverwante klachten en kan vaak veel van deze klachten verhelpen.

Symptomen

Als er iets niet goed zit in de bovenrug, kan dat tot verschillende klachten leiden. De meeste mensen met bovenrugklachten hebben pijn tussen de schouderbladen. Maar pijn in de borst of uitstralende pijn in de armen kunnen ook het gevolg zijn van een probleem in de bovenrug. Soms lijken de verschijnselen op hartklachten en dat veroorzaakt daarom nogal eens ongerustheid. Hoesten, niezen en ademhalen, kan allemaal pijnlijk zijn. De Chiropractor kan nagaan of uw klachten te maken hebben met een rugprobleem. Wanneer dat het geval is, kan de Chiropractor uw klachten goed behandelen. Borstbeenklachten komen ook vaak voor na een openhartoperatie.

Oorzaken

 • Bovenrugpijn kan verschillende oorzaken hebben:
Een verkeerde houding zoals scheef of in elkaar gezakt achter het bureau zitten. Eenzijdig gebruik van de armen door steeds dezelfde beweging te maken zoals bij strijken en veel boven het hoofd werken. Een enkele keer heeft pijn in de bovenrug geen plotselinge oorzaak, zoals bij vertillen of een verkeerde beweging maken. Een verkeerde stand of het ‘vastzitten’ van één of meer rugwervels veroorzaakt spanning in de bovenrug. Zenuwen raken geïrriteerd en dat leidt tot pijn.
 • Zelfs problemen aan organen, bijvoorbeeld maagklachten, kunnen samenhangen met geïrriteerde zenuwen in dit gebied.

Preventie

Een goede houding bij staan en zitten voorkomt bovenrugklachten. Tevens is het belangrijk om op een zodanig verantwoorde manier te bewegen dat vertillen of overbelasting wordt voorkomen. Uw Chiropractor kan u hierover adviseren. Op vragen als: welke sport kan ik het beste beoefenen, waarmee moet ik voorzichtig zijn, heeft uw Chiropractor ook een antwoord.

Behandeling

Allereerst stelt de Chiropractor vragen over de rugpijn en over uw algehele gezondheidstoestand. De rugpijn kan namelijk samenhangen met andere gezondheidsklachten. Daarna volgt een lichamelijk onderzoek. De Chiropractor maakt gebruik van verschillende medische methodes om uit te zoeken waar de pijn vandaan komt en hoe het gesteld is met de beweeglijkheid en de soepelheid van alle gewrichten die met de pijn te maken kunnen hebben.

Continue Reading

Whiplash

Whiplash is een plotselinge beweging van nek en hoofd tijdens bijvoorbeeld een verkeersongeluk of een val. Die plotselinge beweging kan letsel veroorzaken aan wervels en omringend weefsel (spieren en zenuwen) in de nek. Dit kan uitmonden in een Whiplashtrauma: pijn, stijfheid, en andere nare klachten die soms pas maanden na het ongeval tot uiting komen. De chiropractor, specialist in nek en rugklachten, beschikt over methoden waarmee veel Whiplashklachten kunnen worden verholpen of verlicht.

Symptomen

 • De meest voorkomende Whiplashklacht is een pijnlijke, vaak stijve nek.
 • Veel Whiplashpatiënten hebben veel last van hoofdpijn, lage rugpijn, en een pijnlijke uitstraling naar armen en gezicht.
 • Er zijn echter nog veel meer klachten die deel uit kunnen maken van het Whiplashtrauma: krachtverlies in de armen, duizeligheid, evenwichtsstoornissen, misselijkheid, oorsuizen, slecht zien of vlekken voor de ogen zien, slaap en concentratieproblemen.
 • Niet alleen de aard, maar ook de ernst van de klachten verschilt sterk. De helft van de patiënten is binnen een maand hersteld, maar soms zijn de gevolgen zo ernstig dat het tot arbeidsongeschiktheid leidt.

Oorzaken

Steeds meer auto’s en steeds hogere snelheden hebben tot een toename van het aantal Whiplashongelukken geleid. Whiplash is een Engels woord voor zweepslag. De term slaat op een snelle geforceerde hoofdbeweging die tot bovengenoemde klachten kan leiden. Niet alleen het verkeer, maar ook een val van de trap of een skiongeluk kan een Whiplashtrauma veroorzaken. Door de heftige beweging worden de gewrichtskapsels, spieren, pezen, ruggenmerg, en zenuwen opgerekt. Dat veroorzaakt pijn en andere klachten.

Preventie

Wat kunt u doen om een Whiplash te voorkomen?

 • Whiplashletsel kan ingrijpende gevolgen hebben. Het is daarom erg belangrijk om een hoofdsteun in de auto te hebben. Stel hem op de juiste hoogte af: de bovenkant van de hoofdsteun moet gelijk zijn aan de bovenkant van uw hoofd. De afstand tussen hoofd en hoofdsteun moet ongeveer 4 cm zijn. Raadplaag bij twijfel uw garagehouder of autodealer.
 • Naast een hoofdsteun zijn ook airbags een goed middel om een Whiplash te voorkomen.

Behandeling

Allereerst stelt de chiropractor vragen over uw gezondheidstoestand. Daarna volgt een grondig lichamelijk onderzoek. De chiropractor maakt daarbij gebruik van verschillende medische methoden. Direct na het ongeluk kan het een enkele keer nodig zijn om tijdelijk een nekkraag te dragen. Zo krijgt de nek even rust. Als de ergste pijn en stijfheid zijn verdwenen, begint de chiropractor met de behandeling. Naast het toepassen van druktechnieken maakt advisering over een goede houding deel uit van de behandeling. Tevens is het mogelijk dat u oefeningen voorgeschreven krijgt. Uw inzet kan in belangrijke mate bijdragen tot genezing.

Continue ReadingKerkelandenlaan 3-L | 1216 RN Hilversum | 035 6244633 | info@chiropractiehilversum.nl

035 6244633